Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Přednáška o kostele Jména Ježíš v Telči

/
/
/
799 ZobrazeníNárodní památkový ústav v Telči pokračuje v roce 2019 v přednáškovém cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Další přednáška Telčský kostel Jména Ježíš se koná ve středu 20. března v 18.00 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Přednášejícím je Ondřej Hnilica z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. Vstup je zdarma.

Svatostánek byl původně zbudován jako řádový kostel pro Tovaryšstvo Ježíšovo vlašským stavitelem Stefanem Pertim. Řádový kostel vznikl jako donátorský počin zdejší vrchnosti, především Františky hraběnky Slavatové. Stavebně je kostel zachován v původní architektonické podobě, až na několik vybraných aspektů, jimž bude v příspěvku věnována pozornost.
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás se stal pevně ukotvenou tradicí, která si získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí je nejen péče o kulturní památky, ale i další zajímavá témata z historie. Přednášející vycházejí jak z řad zaměstnanců územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči, tak z externích institucí a organizací.
Ondřej Hnilica vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, kde absolvoval i postgraduální studium zaměřené na historické stavby, které ukončil obhajobou disertační práce Analýza konstrukčních – mikroklimatických kritérií románské rotundy ve Znojmě. Současně vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě MU a během svého studijního pobytu v Římě sepsal diplomovou práci Nanebevstoupení Krista jako apoteóza, nebo nanebevzetí (III.-VI. s.)? V současnosti se na územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Telči zabývá stavebně historickými průzkumy jako spoluřešitel projektu NAKI II: Telč a Jezuité, řád a jeho mecenáši.

  • Facebook
  • Twitter