Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pracovníci Osobní asistence žďárské charity si prohloubili znalosti o bazální stimulaci

/
/
/
734 ZobrazeníBěhem září se většina pracovníků osobní asistence zúčastnila dvoudenního intenzivního kurzu, který byl zaměřen na koncept Bazální stimulace, který patří mezi pedagogicko-ošetřovatelské a zaměřuje se na podporu vnímání a pohybové schopnosti člověka a také na rozvoj komunikace.

Je patrná snaha podporovat stávající schopnosti člověka a důraz je ale také kladen na práci s jeho minulostí. Podle zaměření jsou dělené i rehabilitační techniky na somatickou stimulaci (zaměřena na vnímání tělesného schématu), vestibulární stimulaci (vnímání polohy, prostorové orientace a pohybu), vibrační (zaměřena na hloubku těla), taktilně-haptickou (hmatová), orální (chuťovou), optickou (zraková), auditivní (sluchová) a olfaktorickou stimulaci (spojení čichového a chuťového vnímání). Autory konceptu jsou prof. Dr. Andreas Fröhlich a prof. Christel Bienstein.
Pracovníci Osobní asistence již v minulosti absolvovali základní kurz s názvem Bazální stimulace I. Byl to pro ně velice přínosný zážitek. Prvky konceptu nyní realizují v každodenní praxi. Právě proto se větší část z nich nyní účastnila i navazujícího kurzu Bazální stimulace II.
„V tomto kurzu jsme si mohli prohloubit znalosti zejména v detailnějším popisu a praktickém nácviku jednotlivých nástavbových stimulací,“ popisuje obsah kurzu jedna z účastnic.
Asistenti také získali informace o významu biografické anamnézy. „Získané poznatky z kurzu je možné v praxi využít u široké škály našich uživatelů: lidé s Alzheimerovou chorobou, senioři s poruchou mobility, děti či dospělí se zdravotním postižením, lidé po úrazech či klienti s demencí,“ doplňuje vedoucí služby Mgr. Jaroslava Pavlíčková.
Obecně tvoří cílovou skupinu osob, kterým je služba Osobní asistence určena děti od tří let, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním.
Asistenti působí u těchto osob přímo v domácnosti či blízkém okolí a pomáhají jim zde, s čím je potřeba. Ať už se jedná o pomoc s přípravou a podáváním jídla, pomoc s osobní hygienou. Podle potřeby zajistí základní úklid v domácnosti. Asistenty je možné využít jako doprovod při vyřizování různorodých záležitostí (jednání na úřadě, u lékaře, na poště apod.). Další možným úkonem je pomoc při zajištění nákupu. Důležitou součástí je také vzájemná komunikace, možné společné procházky a případný nácvik či upevňování motorických, sociálních a psychických dovedností a schopností uživatele.
Míra pomoci a podpory asistentů je u každého uživatele individuální a rovněž rozdílná je i doba péče a časové údobí, ve kterém je zajištěna. Služba je totiž nepřetržitá a je poskytována lidem žijícím na území okresu Žďár nad Sázavou. Cena služby je daná platným ceníkem a další dostupné informace lze nalézt na internetových stránkách www.zdar.charita.cz či je možné využít telefonického kontaktu na čísle 733 755 870.

Autorka: Monika Rajmová

  • Facebook
  • Twitter