Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Práce na jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu pokračují i v zimě

/
/
/
789 ZobrazeníSoučasné příznivé klimatické podmínky využili stavaři a na začátku ledna zahájili práce na jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu o týden dříve.

Aktuálně dokončili stavaři odtěžení skalního masivu u místní komunikace Skalka, čímž došlo jejímu propojení s navazujícím mostem přes údolí říčky Šlapanky. Hned v prvním lednovém týdnu dokončili stavaři betonáž předposledního pole tohoto mostu. Nyní čekají na výsledky zkoušek betonu, a pokud výsledky budou v normě, provedou v příštím týdnu předpětí pole nosné konstrukce. Následně budou odbedňovat a demontovat skruž po betonáži, aby ji začali budovat v posledním poli mostu mezi pilířem a opěrou. Pracuje se i na dalších mostech.

Jde zejména o most přes údolí Sázavy, který současně překlenuje i dvě železniční trati. Tady je před stavaři ještě betonáž dvou polí mostu. Aby ji ale bylo možné provést, je třeba vybudovat poslední mostní pilíř, který se nachází v poměrně nedostupné části na břehu řeky Sázavy mezi ní a železniční tratí Havlíčkův Brod-Jihlava. V tomto místě probíhá aplikace stříkaného betonu v rámci dokončení zajištění náspu trati. Jakmile toto zajištění stavaři dokončí, přistoupí k vrtání pilot pro založení zbývajícího pilíře.

Zemní práce jsou v tomto momentu značně limitovány množstvím vody nasáklé v terénu. Probíhají pouze dílčí terénní úpravy nebo dláždění kamenem pod mosty přes hlavní trasu obchvatu.

  • Facebook
  • Twitter