Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté v regionu kontrolovali jezdce na koloběžkách

/
/
/
383 ZobrazeníPolicisté na Vysočině se v sobotu 17. září odpoledne zaměřili na uživatele koloběžek a elektrokoloběžek. Akce probíhala na vybraných místech kraje a měla především preventivní charakter, proto policisté kontrolované cyklisty a koloběžkáře ve většině případů upozornili na nedostatky v povinné výbavě jejich kola nebo koloběžky.

„I ten, kdo jede na koloběžce, je cyklistou se všemi právy i povinnostmi. Pokud splňuje předepsané legislativní požadavky elektrokoloběžka, pak na ní z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích pohlížíme také jako na jízdní kolo. Z toho vyplývá, že uživatel takovéto elektrokoloběžky je cyklistou – tedy řidičem nemotorového vozidla.
Koloběžky s pomocným motorkem jsou schválené Ministerstvem dopravy ČR pro provoz na pozemních komunikacích ve smyslu vyhlášky 341/2014 Sb., přílohy 12. Ta uvádí, že koloběžka s pomocným motorem nesmí mít vyšší výkon jak 1000 W a její maximální rychlost nesmí přesáhnout 25 km/h s pomocí motoru. Taková koloběžka může do silničního provozu za stejných podmínek, jako když jezdíte na jízdním kole,“ popsala Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.
Do stejného legislativního rámce se může dostat i tzv. načipovaná elektrokoloběžka, která má deaktivovaný omezovač rychlosti nebo výkonu. „U případné dopravní nehody lze znaleckým posudkem zkoumat, zda elektrokoloběžka vyhovuje předepsaným předpisům, z čehož pramení obligatorní projednání zjištěných přestupků. Rovněž může dojít k situaci, kdy pojišťovna odmítne uhradit pojistné plnění, pokud na dopravní nehodě mělo účast vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích,“ dodává tisková mluvčí

Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti jako pro cyklisty

 • jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem
 • pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je povinen ho použít
 • jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe.
 • motoristé předjíždějí cyklisty/jezdce na koloběžce zásadně zleva
 • koloběžka slouží pouze pro jednu osobu, nelze, aby na ní jezdilo více osob
 • pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let
 • platí povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě
 • dítě do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše
 • v pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů
 • pokud se uživatel koloběžky do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let

Povinná výbava koloběžky

 • volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi.
 • na rukojeti nesmí být ostré hrany – nebezpečí vážného poranění při nárazu na řídítka.
 • účinné na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní). .
 • ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec.
 • přední odrazka – bílá barva, umístění vpředu pod řídítky, může být kombinovaná s bílou přední svítilnou nebo blikačkou.
 • zadní odrazka – červená barva, může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou nebo odrazovým materiálem obdobných vlastností, je možno použít i červené blikačky.

Jezdec na koloběžce je povinen mít za snížené viditelnosti za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, lze použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
Pokud cyklostezka navazuje přechodem pro chodce, musí jezdec z koloběžky sesednout a koloběžku přes přechod jen vést a nesmí na ní jet. Osoba jedoucí na koloběžce používá jen pravý jízdní pruh, levý jízdní pruh jen v případě nutnosti použití k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

 • Facebook
 • Twitter