Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté na Vysočině se zaměří na prevenci

/
/
/
262 ZobrazeníPolicisté z Vysočiny připravili preventivní projekt nazvaný Společně a preventivně, který je zaměřený na nejohroženější věkové kategorie občanů, kterým prostřednictvím osmi druhů preventivních kartiček představí jiné preventivní téma, s nímž se mohou setkat v běžném životě.

Projekt podpořilo dotací Ministerstvo vnitra České republiky v rámci vnitroresortního programu prevence kriminality pro rok 2022. „V rámci preventivních aktivit policisté každoročně cílí na všechny věkové kategorie. Co se týče dětí, provádějí policisté na školách přednášky, besedy a interaktivní programy s cílem vést žáky k bezpečnému chování a zodpovědnému jednání. Věnují se nejrůznějším tématům v oblastech dopravy, rizikových situací, bezpečného pohybu ve virtuálním prostředí, nebezpečí drog a alkoholu či znalostí z oblasti právního vědomí. U seniorské populace policisté konají besedy na téma obezřetný senior a zvyšují tak povědomí o problematice podvodných jednání či bezpečného pohybu na internetu,“ popisuje Martin Hron, koordinátor prevence kriminality.

Dva druhy kartiček jsou určeny také pro žáky mateřských škol. „Na zadní straně kartičky najdou základní telefonní čísla na složky integrovaného záchranného systému, přední strana kartičky obsahuje bílý obrázek policisty a služebního policejního vozidla, kterou si mohou dle libosti vybarvit. Další dva druhy kartiček jsou určeny pro žáky prvního stupně základních škol obsahující tématiku bezpečného pohybu v silničním provozu a téma osobního bezpečí,“ dodává Martin Hron.

Žákům druhého stupně základních škol jsou určeny další dva druhy kartiček. „Kartičky obsahují témata týkající se bezpečného pohybu ve virtuálním prostředí a dalším tématem je zneužívání návykových látek zejména pak alkoholu a drog. Poslední dva druhy kartiček jsou určeny pro seniorskou populaci. Senioři se z nich dozvědí například témata týkající se obezřetnosti v internetovém prostředí a problematiku pohybu v silničním provozu,“ doplňuje Martin Hron.

Kartičky policisté už předávají lidem v rámci celé Vysočiny. „Doufáme, že se kartičky dětem, dospívající mládeži či seniorům budou líbit a dozvědí se v nich důležité informace vedoucí k jejich obezřetnosti a hlavně že svůj život budou brát co nejvíce zodpovědně,“ uzavírá Martin Hron.

  • Facebook
  • Twitter