Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté na Vysočině registrují porušování opatření, lidem hrozí vysoké pokuty

/
/
/
2619 ZobrazeníPolicisté na Vysočině kontrolují každý den dodržování všech opatření, která souvisejí se současným nouzovým stavem. Týkají se kontroly provozoven, nošení roušek, dodržování karantény, volný pohyb osob na veřejných prostranstvích.

Jen během soboty a noci na neděli provedli 1 269 kontrol. „Na integrovaném operačním středisku přijímáme také denně různá oznámení, která se týkají možného porušení mimořádných opatření, včetně podezření na nedodržování karantény. Všechny oznámení policisté důkladně prověřují. V sobotu jsme přijali třináct oznámení na možné porušení karantény a nenošení roušky – v sedmi případech byla po prověření tato oznámení negativní. V pěti případech policisté zjistili porušení krizových nebo mimořádných opatření. Všechna tato protiprávní jednání jsme zadokumentovali jako přestupek a oznámili příslušným správním orgánům,“ uvedla Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

V pátek 27. března kolem půl desáté večer kontrolovala hlídka z Hrotovic plnění mimořádných opatření v chatové oblasti na Hrotovicku. „V okolí Kramolína policisté zjistili, že je v lokalitě otevřena jedna provozovna, uvnitř které se nacházejí čtyři osoby a konzumují alkohol. Na místě všechny osoby ztotožnili a další provoz zařízení okamžitě zakázali. Osoby výzvu policistů uposlechly a svého jednání zanechaly. Policisté protiprávní jednání těchto osob zadokumentovali a věc oznámili správnímu orgánu,“ uvedla příklad porušování nařízení tisková mluvčí

V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády v souvislosti s karanténou, tak využijí svých zákonných oprávnění. „Mohou přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu, mohou je vykázat z místa. Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je pak kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000 korun.
Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými opatřeními vlády nebo porušením mimořádných opatření ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České republiky tyto přestupky nemůže řešit uložením pokuty příkazem na místě. Zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu, kterým může být úřad obce s rozšířenou působností nebo krajská hygienická stanice,“ dodala Dana Čírtková.

Podle krizového zákona mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až do výše dvou milionů korun. „Právnické osoby a podnikají fyzické osoby až do tří milionů. Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně. Takže sankce jsou opravdu velmi přísné. Pokud policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády a přikáží konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu a vykáží je z místa, popřípadě použijí jiná oprávnění podle právních předpisů. Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty, připomněla tisková mluvčí.

Právní kvalifikace u některých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. „Jedná se například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další. Naši policisté již využívají a i nadále budou tento institut využívat. Jednotlivé případy jsme již medializovali, abychom dali pachatelům jasný signál, že jejich protiprávní činnost je v současné době zcela nepřípustné a proto se bude přísněji posuzovat. Pokud se pachatel dopustí krádeže vloupáním například do prodejny a odcizí zboží například v hodnotě 500 korun, hrozí mu nyní trest odnětí svobody v sazbě až osm let.

Více než kdy jindy je nyní potřeba apelovat na všechny obyvatele, aby měli v současné době na paměti, že je velice důležitá jejich osobní zodpovědnost a disciplinovanost, protože dodržováním karantény a všech opatření nechrání jen sami sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost. Policejní kontroly proto budou pokračovat i v dalším období a lidé porušující opatření musí počíst s vysokými sankcemi,“ uzavřela Dana Čírtková.

  • Facebook
  • Twitter