Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pokuta pro firmu COLAS na Třebíčsku

/
/
/
990 ZobrazeníFirma COLAS CZ navezla velké množství zemin z oprav dálnice D1 do biotopu ohrožené kudlanky nábožné v Čikově na Třebíčsku. Dostala od inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě pokutu 800 tisíc korun.

V srpnu loňského roku zjistili inspektoři navážení zeminy a provádění úprav na celkové ploše zhruba 15 000 m². „Jednalo se o území, které je biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Společnost COLAS CZ tam zeminu navezla bez jakéhokoli projednání s dotčenými orgány ochrany přírody, neměla tedy ani výjimku ze základních ochranných podmínek. Firma se tak dopustila nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů.

Kudlanka nábožná vyfocená v blízkosti skládky

Navíc nerespektovala rozhodnutí o předběžném opatření, kterým inspektoři společnosti uložili zdržet se navážení jakéhokoliv materiálu, a v této činnosti po jistou dobu pokračovala,“ popsal Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.

Návozem velkého množství zeminy o mocnosti místy až 10 metrů do tohoto území byl porušen zákaz rušení těchto živočichů. Došlo ke zničení přirozených úkrytů, bezpečných míst k hnízdění a zásadnímu omezení potravní nabídky ohrožených živočichů. Uvedení lokality do původního stavu bude velmi obtížné.

Společnost COLAS CZ se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí ČR ale odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter