Pokuta 167 tisíc korun pro vlastníka lesa na Žďárska, vytěžil, nezalesnil a nekomunikuje – Vysočina-news.cz
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Podpořte nás prosím.

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

img

Pokuta 167 tisíc korun pro vlastníka lesa na Žďárska, vytěžil, nezalesnil a nekomunikuje

/
/
/
776 ZobrazeníInspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Havlíčkově Brodě uložili další pokutu 167 500 korun společnosti BEZZY GROUP, s. r. o., za ohrožení životního prostředí v lesích na Žďársku.

Sankce je od 19. března 2019 pravomocná. Společnost nesplnila opatření uložená pravomocným rozhodnutím, kterým jí bylo uloženo zalesnit holou plochu o výměře 0,77 ha na lesních pozemcích v k. ú. Chlum na Žďársku. Toto opatření nesplnila ani v náhradní lhůtě. Společnost BEZZY GROUP, s. r. o., nekomunikuje s lesním hospodářem, se státní správou ani s inspekcí, nezúčastnila se kontrol a většinu písemností nepřebírá.

Holina vznikla po mýtní úmyslné těžbě v červenci roku 2014, zalesněna měla být v zákonem stanovené lhůtě nejpozději do konce července 2016. To nebylo splněno a byla jí uložena pokuta 64 200 korun. V roce 2017 pak další pokuta 96 000 korun za ohrožení životního prostředí tím, že vlastník včas nezpracoval kůrovcem lýkožroutem smrkovým napadené stromy. Žádná pokuta nebyla dosud uhrazena. Od 1. 8. 2016 trvá protiprávní stav a k jeho odstranění uložila inspekce opatření se lhůtou pro plnění do 31. 5. 2017. To splněno nebylo, poté inspekce stanovila náhradní lhůtu do 30. 11. 2017. Ani v této lhůtě však opatření splněno nebylo a holina zalesněna nebyla. Společnosti BEZZY GROUP, s. r. o., byla uložena další pokuta 167 500 korun.

Nezalesněná část lesa

„Následnou kontrolou 1. 8. 2018 jsme zjistili, že opět nic nebylo splněno. Klest zůstal nevyklizen, plocha byla silně zabuřenělá převážně červeným bezem, starčkem a dalšími bylinami. Vzhledem k agresivní buřeni nelze očekávat přirozené zmlazení lesních dřevin. Popsaný stav je v rozporu se zákonem o lesích, který ukládá vlastníku lesa povinnost holinu na lesních pozemcích zalesnit do dvou let a lesní porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. O povolení delší lhůty pro zalesnění ale vlastník nepožádal.

Odborný lesní hospodář inspekci telefonicky sdělil, že na povinnost zalesnit holinu do dvou let od jejího vzniku byli vlastníci jím písemně upozorněni při vydávání souhlasného stanoviska s těžbou na předmětných lesních pozemcích. Těžba byla provedena v červenci roku 2014. „Z toho vyplývá, že obviněný v tomto případě měl a mohl konat potřebné kroky k nápravě nežádoucího stavu, ale přes prokazatelné informace nekonal. Rovněž inspekcí uložené opatření nesplnil ani ve stanovené náhradní lhůtě. To znamená, že jeho jednání bylo motivováno pouze ziskem z vytěženého dřeva,“ uvedl Jan Panský.

Závažnost přestupku hodnotí inspekce jako významnou. Les je, jak je uvedeno v zákonných předpisech, národním bohatstvím a nenahraditelnou součástí životního prostředí. V uvedených porostech je oslabena funkce estetická i rekreační. Vzhledem k velikosti odlesněné plochy dochází ke změnám i ve funkci klimatické a hydrické. Nezanedbatelné není ani odčerpávání živin z humusového horizontu nežádoucí vegetací.

  • Facebook
  • Twitter