Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pod Šacberkem pracuje vrtná souprava

/
/
/
411 ZobrazeníV lese pod vrchem Rudný na Jihlavsku, na Hornické naučné stezce mezi Lesnovem a Zbornou, pracuje těžká stavební technika, na místě bude přibližně ještě týden. Pracovníci státního podniku DIAMO tam zajišťují šachtu svatého Jiří (sv. Trojice).

Šachtě sv. Jiří hrozí propadnutí. Kvůli bezpečnosti lidí, kteří se pohybují na tamní turistické stezce, proto Ministerstvo životního prostředí ČR (MPŽ) ve spolupráci s Báňskou záchrannou službou místo důkladně prozkoumají a technicky zajistí.   

V první fázi probíhá průzkum a potřebné zemní práce. „Materiál z haldy byl navezen dovnitř šachty tak, aby se vytvořila rovná plocha pro vrtnou soupravu,“ uvedl Michal Harnušek, z oddělení technické správy a podzemí jihlavského magistrátu. Podle jeho slov je nutné pomocí vrtů zjistit, kde přesně se šachta nachází a v jakém je stavu. Následně bude lokalita bezpečnostně zajištěna. 

Po dokončení zemních prací bude národní kulturní památka pod Šacberkem uvedena do původního stavu a město zváží její další turistické využití. Chtělo by například zpřístupnit odvodňovací štolu, kudy původně tekla voda odčerpávaná vodotěžným strojem z šachty sv. Jiří. 

Šachta sv. Jiří (sv. Trojice) jako staré důlní dílo spadá do kompetence Ministerstva životního prostředí, které má ze zákona povinnost zajistit bezpečnost tohoto důlního díla. Na šachtě byl zjištěn pokles terénu a vzhledem k blízkosti naučné stezky a zvýšeného pohybu návštěvníků bylo rozhodnuto o zajištění. Terénní práce zadalo MŽP státnímu podniku DIAMO, který zpracoval postup zajištění. V první fázi jde o vrtný průzkum, který má ověřit riziko propadu a vlastní dispozici ústí šachty v terénu. V druhé fázi dojde k obnažení ústí šachty, zajištění proti pádu a uvedení terénu do původního stavu. Veškeré práce jsou financovány MŽP.

Statutární město Jihlava bylo osloveno pouze jako majitel pozemků (nikoliv důlního díla). Zaměstnanci oddělení správy podzemí jako zástupci statutárního města Jihlavy ve spolupráci s oddělením památkové péče dozorují prováděné práce. Informace o zahájení prací byla předána s předstihem 14 dní Muzeu Vysočiny, opakovaně i v den zahájení prací. Během vrtání byly odebrány vzorky nalezené výdřevy, které budou předány na dendrologický průzkum Muzeu Vysočiny. Výhledově se počítá s turistickým využitím lokality,  po odkrytí ústí šachty je plánováno vyčištění navazující odvodňovací štoly a instalaci repliky těžního vrátku, příp. vodotěžného zařízení.  Aktuálně probíhá projektování plánovaného areálu skanzenu, který by měl v sousedství na národní kulturní památku navazovat. 

  • Facebook
  • Twitter