Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Po roce opět vyjdou do měst a obcí Jihlavska koledovat Tři králové

/
/
/
545 ZobrazeníLoni se největší tradiční sbírka konala pouze online formou, lidé mohli přispět do veřejně rozmístěných statických kasiček. Letos už s největší pravděpodobností Kašpar, Melichar a Baltazar opět zazvoní u domácností s koledou a tradičním požehnáním. Tříkrálová sbírka je připravená v termínu od 1. do 16. ledna 2022.

Oblastní charita Jihlava organizuje Tříkrálovou sbírku na území své působnosti převážně tedy na Jihlavsku, ale i na Dačicku. Tedy všude tam, kde poskytuje profesionální péči potřebným. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude určen opět na činnost Oblastní charity Jihlava.

Finace budou směřovat do několika oblastí:
Na podporu investičního záměru rekonstrukce budovy včetně přilehlé zahrady Mahenova 16 – úprava prostor pro Bárka – domácí hospic Jihlava a odlehčovací službu pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Odlehčovací služba Adapta Jihlava.
Na příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Záchranná síť, určené pro lidi v nouzi.
Na zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnického centra.
Na zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb. Domácí zdravotní péče a Pečovatelské služby.
Na zajištění minimálních provozních nákladů služeb, které by mohly být omezeny na činnosti díky předpokládaným výpadkům ve veřejných rozpočtech a udržení jejich dostupnosti a kvality.

„Nechci to zakřiknout, ale se všemi asistenty se těším, že letos proběhne koledování opět v klasické podobě. Jenom bychom ještě potřebovali sehnat koledníky především v Jihlavě,“ sděluje výzvu veřejnosti Roman Mezlík, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky jihlavské Charity.

Oblastní charita Jihlava nabídne lidem, kteří chtějí přispět do Tříkrálové sbírky více variant, jak mohou přispět.Příznivci Tříkrálové sbírky mohou letos opět přispět i virtuální cestou do online kasičky na webu trikralovasbirka.cz. Je třeba uvést OCH Jihlava.
Další variantou je poslat příspěvek na tříkrálový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem: 777966500.
Připraveny pak budou i statické pokladničky.
Více informací na jihlava.charita.cz.
„Děkujeme, že podporujete největší sbírku v ČR. Je to tradice, která nekončí a pomáhá lidem, kteří pomoc opravdu potřebují,“ dodává závěrem Roman Mezlík.

  • Facebook
  • Twitter