Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Patnáctý ročník mezinárodní konference o cestovním ruchu v Jihlavě

/
/
/
860 ZobrazeníTermín na přelomu února a března je od roku 2006 na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) pravidelně věnován mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu. Letošní 15. ročník proběhne ve dnech 4. a 5. března na téma Overtourism – riziko pro destinace.

Během předchozích ročníků konference se na jihlavské vysoké škole akademici i odborníci z praxe společně zabývali rozmanitými problémy – např. trvale udržitelným rozvojem cestovního ruchu, novými technologiemi, autenticitou, výzkumem a vzděláváním v cestovním ruchu, venkovským turismem apod.

Růst počtu návštěvníků přináší pro cílové destinace vedle pozitiv i stále více problémů. Mimo jiné ničení památek, životního prostředí, nárůstu cen bytů, rušení nočního klidu, přetížení infrastruktury a další nepříjemnosti. Cílem jihlavské konference je vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z akademické a aplikační sféry, kteří budou diskutovat nad hlavními problémy, které nadměrný růst návštěvníků destinacím přináší a nad možnostmi jejich řešení.
Mezi přihlášenými účastníky jsou jak zástupci z tuzemských i zahraničních vysokých škol, tak také hosté, kteří se cestovnímu ruchu věnují v praxi. Jednání konference jsou otevřená i studentům VŠPJ.

Spolu s Katedrou cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava konferenci pořádá krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism. Akce se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky, hejtmana Kraje Vysočina a primátorky statutárního města Jihlava. Mediální podporu zajišťuje společnost COT media. Odbornými partnery konference jsou CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Asociace průvodců České republiky.

Vedle slavnostního plenárního zasedání, na kterém vystoupí např. Terry Stevens (generální ředitel poradenské a konzultační společnosti Stevens & Associates, pracoval pro Světovou organizaci cestovního ruchu, organizaci UNESCO), zástupci města Český Krumlov, zástupci Asociace hotelů a restaurací České republiky, Michal Skalka (Správa KRNAP), budou probíhat jednání v několika odborných sekcích. Součástí programu je odborná tematická exkurze připravená organizací Vysočina Tourism.

  • Facebook
  • Twitter