Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Osobnosti nejen z Vysočiny vyzývají veřejnost a Kraj Vysočina k záchraně petrkovského zámečku

/
/
/
2080 ZobrazeníPotomci z rodu Reynků prodávají přes realitní kancelář usedlost Petrkov. Ledečský básník, novinář a spisovatel Miloš Doležal společně s dalšími osobnostmi nejen z regionu k záchraně kulturní památky. Nejen jako zámeček a unikátní zahradu, ale jako uchování místa pro knihovnu a galerii s ambicí instituce předání odkazu do budoucna.

„Petrkov čp. 13. Prostorná selská tvrz se dvorem a zahradou (vysočinský venkovský zámeček), ale především archa české poezie, literatury i výtvarného umění. Původ stavení sahá do šestnáctého století a v atmosféře tohoto domu vnímáme zcela neidylicky přítomnost několika generací rodiny Reynkových. Málokterý dům a místo měl a má takové vyzařování do české kultury a umění, jako právě tento. Dokonce bychom jej mohli nazvat česko-francouzským kulturním místem paměti.
Žil a působil zde básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek, jeho manželka Suzanne Renaudová, francouzská básnířka a překladatelka, a jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. V tomto domě se vydávaly knihy, tiskly grafiky, fotografovalo, překládala vrcholná evropská literatura, rozvíjela spolupráce s předními českými (Josef Čapek) i francouzskými umělci. Dům byl svědkem nacistického rabování i socialistické kolektivizace a dokázal odolat nepřízni dob.
Ač se o Reynkovi píše jako o samotáři a o Petrkovu jako o zapadlé dědině, ve
skutečnosti byl básníkův petrkovský domov hojně navštěvován, přitahoval a inspiroval. Důvodem cest a návštěv bylo přátelství, často potřeba poznat z blízka dílo, které se netisklo a nevystavovalo, mnohdy zvědavě navštívit místo-legendu.
Z Reynkova domu se tak postupně stalo neoficiální poutní místo. Jeden z výrazných a významných bodů na mapě českých kulturních dějin.
Dnes mnohé zmizelo, dům postihly nevhodné úpravy, zmizel i kontext.
Přesto tento dům patří do českých dějin jako jeho zlatá kapitola a je nezbytné jej zachránit pro budoucnost. Podobně, jako byl svého času uchován dům Karla Čapka na Strži a dnes plní důležitou pamětnicko-výchovnou roli.
Petrkov je vzácná památka, která patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví Vysočiny. Vložené prostředky se časem vrátí zpět i s úroky jako vyšší společenská hodnota. Petrkovský dům bude moci představovat ve svých prostorách naprosto jedinečným způsobem výtvarné a literární dílo Bohuslava Reynka, jeho blízkých i souputníků,“ píše ve své výzvě Miloš Doležal, jehož tvorba je také těsně spojená s regionem Vysočiny.

Iniciátoři výzvy
Miloš Doležal – básník
Ljuba Václavová – filmová dokumentaristka
Markéta a Petr Veličkovi – krajinářští architekti

Podporovatelé
Matěj Spurný, historik, Praha
Jan Zemánek, sochař, Nový Jičín
Jakub Chvojka, krajinářský architekt, Plzeň
David Vávra, architekt, Praha
Kamil Mrva, architekt, Kopřivnice
Kurt Gebauer, sochař, Praha
Hana Nováková, ředitelka GVU, Havlíčkův Brod
Dana Machovcová, správkyně depozitáře GVU, Havlíčkův Brod
Dagmar Jelínková, historička umění NGP, Praha
Tomáš Jiránek, krajinářský architekt, Trutnov
Josef Fantura, ředitel GVU, Hodonín
Anna Šerých, muzikolog, Praha
Filip T.A.K., malíř a grafik, Havlíčkova Borová
Michal Stehlík, historik FF UK, Praha
Dana Němcová, psycholožka, přítelkyně rodiny Reynkových
Jiřina Šiklová, socioložka FF UK, Praha
Martin C. Putna, historik české katolické literatury FHS UK, Praha
Eva Dittertová, Ředitelka Náprstkova muzea NM, Praha
Patrik Hoffman, architekt, Praha
Jana Červenková, spisovatelka a publicistka, členka PEN klubu, Praha
Dagmar Květová, architektka, Brno

Eda Kriseová, spisovatelka, Praha
Josef Platz, režisér, Praha
Josef Chalupa, ředitel
Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Petra Mrkosová, kurátorka sbírek
Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Ilona Vilímová, lékařka, Havlíčkův Brod
Martin Vilím, lékař, Havlíčkův Brod
Silvie Čermáková, radní pro oblast kultury
statutárního města Jihlavy
Tereza Nováková, kurátorka Východočeská galerie v Pardubicích, Praha/Pardubice.
Daniel Novák, ředitel Oblastní Galerie Vysočiny, Jihlava
Jan Sokol, filosof, FHS UK, Praha
Tereza Horváthová, nakladatelka, Praha
Juraj Horváth, výtvarník, vysokoškolský pedagog, Praha
Drahoslava Janderová, překladatelka, Praha
Ivan Neumann, historik umění, Praha
Nina Rutová, lektorka celoživotního vzdělávání
Jitka Kulhánková, publicistika, Karlovy Vary
Patrik Priesol, učitel, Jihlava
Eva Matulová, učitelka, Jihlava
Martin Findeis, Akad.mal., Havlíčkův Brod
Marie Valečková, důchodkyně, Praha
Jaroslav Valečka, vědecký pracovník, Praha
Jaroslav Valečka, Akad. mal. , Praha
Ivana Bibrová, učitelka, Velké Meziříčí
Juliana Jirousová, výtvarnice, Stará Říše
Marta Veselá Jirousová, autorka poezie, Stará Říše
Františka Jirousová – knižní redaktorka, spisovatelka a předsedkyně spolku Statek uProstřed, který spravuje statek po Ivanu Jirousovi, Prostřední Vydří
František Skála, sochař, malíř, Praha
Guillaume Bonnet, journaliste, Paris, France
Xavier Galmiche, profesor české literatury, Sorbonne Paris
Josef Kroutvor, historik umění a esejista, Praha
Josef Kroutvor ml. student, Praha
Barbora Kroutvorová, sekretářka Lyceé francais de Prague
Jan Šulc, editor
Arnošt Goldflam, divadelník a spisovatel, Brno
Jiří Škoch, fotograf, Písek
Ája Škochová, socioložka, Písek
Ondřej Škoch, hudebník, Praha
Štěpán Škoch,- hudebník ,Praha
Johana Bronková, historička umění, Řím
Stanislas Pierret,diplomate francais, Praha 1987-1989, conseiller de coopération et d´action culturelle Praha 1996-2000
Petr Pithart, bývalý předseda vlády a Senátu
Petr Placák, historik, spisovatel, Praha
Michala Valentová, redaktorka, Praha
Alena Wagnerová, spisovatelka a orální historička, Saarbrücken
Jana Hradilková, básnířka, Praha
Adam Hradilek, historik, Praha
Anna Hradilková, asistentka pedagoga, Praha
Terezie Hradilková, metodička změn v sociálních službách, Praha
Lenka Šimo, historička a učitelka, Žďár nad Sázavou
Andrezej Babuchowski, polský bohemista, novinář a překladatel české literatury, Katowice, Polsko
Terezie Petišková, ředitelka Domu umění m. Brna
Arno Pařík, historik umění
Gina Renotiére, zástupkyně ředitele Muzea umění Olomouc
Przemysław Dakowicz, básník a odborný asistent
na Ústavu polonistiky Lodžské Univerzity, Polsko
Karel Mikula,ředitel Biskupského gymnázia Brno
Petr Rýgr, jednatel Rýgr s.r.o.
Eva Rýgrová, jednatelka Rýgr s.r.o., Přibyslav
Vladimíra Koubová-Eidernová, historička umění, památkářka, publicistka Hodňov
Matěj Frank, sochař a vysokoškolský pedagog
Ivo Dostál, emeritní hydrolog Brno.
Alain Valtat, Journaliste, Clisson, France
Jakub Pacześniak, basnik, prekladatel , Krakow , Polsko
Lucie Szymanowská, novinářka a překladatelka, Varšava, Polsko
Jan Dungel, malíř, ilustrátor a grafik, Brno
Petr Rezek, učitel
Libor Jan, historik, Brno
František Nárovec, fotograf, Rudolfov,
Marie Mléčková, učitelka
Jana Pertáková, fotografka
Dagmar Jelínková, historička umění, Praha, Humpolec
Adéla Petruželková, redaktorka, Praha
Ivan Pinkava, fotograf
Jan Florian , Stará Říše
Věra Velemanová, divadelní historička (IDU Praha)
Zdeněk Volf, básník a inseminátor, Brno
Daniela Hodrová, spisovatelka , Praha
Dominika Dvořáčková , překladatelka z francouzštiny, Brno
Barbora Kundračíková, historička umění Olomouc
Ivo Binder, historik umění, Olomouc
Jiří Křička, básník
Ivan Zahrádka a Jana Zahrádková
Petr Vítámvás, historik , Boskovice
Michal Kosák, editor , Praha
Petr Bažant, knihkupec,Pardubice
Alice Hradilová, kurátorka Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě
Hana Klinková, archivářka ,PNP Praha
Anna Macková, důchodkyně , Brno
Irena Františka Gosmanová , umělecká pozlacovačka – restaurátorka
Petr Veselý, malíř a učitel , Brno
Leoš Lang, produktový designer a kurátor výstav výtvarného umění.
Vladimír Březina, historik, Brno
Lada Krupková Křesadlová, fotograf a pedagog, Praha
Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Jiří Dědeček, básník a písničkář, předseda PEN klubu, Praha
Jana Štroblová, básnířka, Praha
Zbigniew Machej, spisovatel, překladatel české a slovenské poezie, diplomat, Polsko
Marta Koňaříková, pastorační asistentka a nemocniční kaplanka
Daniel Dušek, Státní úředník, Brno
Tomáš Mazal, kočí, Semín
Lucie Tučková, učitelka, Úvaly
Pavel Büchler, umělec
Vratislav Färber, lit. Historik , Praha
Vladimír Slovák, specializovaný pracovník skladu surovin
Martin Hadrava, keramik a kamnář, Klikov
Maruška Hadrava Marušková, keramička, Klikov u Suchodlu
Markéta Zahrádková, lékařka, Brno
Zdeněk Macháček, grafik, Zlín
Václav Petrbok, literární historik a vysokoškolský učitel, Praha
Szymon Babuchowski, básník, novinář, Katowice, Polsko
Jaroslav Fuka, akad. soch. a restaurátor, Sudoměř
Anna Doubravová
Helena Musilová, historička umění
Anna Marie Halasová, překladatelka
Jitka Taussiková, středoškolská profesorka, Blansko
Jiří Taussik, důchodce, Blansko
David Bartoň, malíř a kurátor, Telč
Robert Mečkovský, historik umění
Veronika Mikulová, studentka FFS MUNI, Brno,
Tibor Fillinger, projektový manažer, Brno,
Jáchym Topol, spisovatel
Michal Schmidt, umělecký ředitel festivalu Folkové prázdniny v Nno
Josef Mlejnek jr., politolog, Praha
Jakub Pohanka, knihovník
Kateřina Pohanková, pedagožka
Matyáš Pohanka, předškolák-obdivovatel
Milan Fránek, vědecký pracovník, Brno
Štěpán Bartoš, fotograf a galerista, Pardubice
Irena Bartošová, speciální pedagog, Pardubice
Veronika Hromádková, v domácnosti, Pardubice
Vít Vokolek, archeolog, všichni Pardubice
Michal Topor, literární historik, ředitel Institutu pro studium literatury, o. p. s. , Praha
Blanka Chocholová, Praha
Marek Chochola, Praha
Anna Chochola, Praha
Vít Mlejnek, nakladatelský redaktor, Brno
Luděk Mokrý, důchodce z Pardubic
Michal Macek, fyzik, Slovensko
Jiří Tesařík, úředník
Jan Wiendl, literární historik
Pavla Hájková,důchodkyně učitelka, Praha
Mariana Prouzová, doktorandka,Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku, Praha
Jiří Spousta,profesor,Praha
Jana Spoustová, překladatelka , Praha
Julie Kačerovská, výtvarnice a kurátorka
David Voda, historik umění a podnikatel, Olomouc
Jan Krejčí, kurátor v Moravském zemském muzeu.
Jaromír Typlt, spisovatel a historik umění
Pavel Hayek, výtvarník, Brno
Jiří Fiedor, nakladatel , Praha
Alena Jemelková, Arcibiskupství ,Památkové oddělení, Olomouc
Táňa Šedová, – projektová manažerka v oblasti kultury, Brno

Fotka s oknem je 24. září 2014 den po úmrtí Daniela a den, kdy Petr Velička naposledy mluvil s Jiřím, archiv Petra Veličky.

  • Facebook
  • Twitter