Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ordinace zrakové terapie vznikne na Vysočině

/
/
/
405 ZobrazeníNa podzim letošního roku by měla vzniknout v Havlíčkově Brodě ordinace zrakové terapie. Na Vysočině není dosud péče zrakového terapeuta dostupná, a proto musí pacienti dojíždět nejčastěji do vzdálených pracovišť v Praze, která jsou přetížená, a tak dlouho čekají na termín vyšetření.

Zraková terapie dovede včas diagnostikovat zrakové vady u dětí, důležitá je také včasná rehabilitace zrakových funkcí u dětí i dospělých. Ordinace v Havlíčkově Brodě by měla pomáhat nejen obyvatelům Vysočiny, kteří v současnosti čekají až šest měsíců na vyšetření a kvůli velkému vytížení pracovišť je jen okrajově poskytována rehabilitace zraku, např. jednorázová konzultace.

„Povědomí o existenci podobné služby a důležitosti včasné diagnostiky zrakové vady u dětí a včasné rehabilitace zrakových funkcí u dětí i dospělých je velmi malé. Tupozrakost (amblyopie), šilhání (strabismus) a refrakční vady jsou nejčastějšími příčinami vad zraku v dětském věku, jejich včasná diagnostika a léčba, ke které služby ordinace přispějí, zajistí dětem normální vývoj zrakových funkcí. Pro ordinaci je nezbytný test – získané finance budou použity na zakoupení testovací sady,“ vysvětluje Jana Szendrei (Rozhoňová), zraková terapeutka, která službu připravuje a snaží se na ni získat podporu prostřednictvím portálu Darujme.cz.

Služby ordinace zrakové terapie budou určeny podle slov Jany Szendrei zejména kojencům a dětem v preverbálním období, ale také starším dětem a mládeži, u kterých nelze standardně vyšetřit vidění na běžných oftalmologických pracovištích. Klienty ale budou děti i dospělí, kteří v důsledku závažného onemocnění, úrazu nebo cévní mozkové příhody přišli o zrak nebo se jim zrak výrazně zhoršil.

„Pořizovací cena standardizovaných testů pro funkční vyšetření zraku je velmi vysoká a tvoří největší část finančních nákladů. Proto jsem se rozhodla využít služeb portálu Darujme.cz a získané finance použít na zakoupení testů,“ dodává Jana Szendrei, která bude jednat se zdravotními pojišťovnami, aby byla služba spolufinancovaná i z jejich strany.

Sama v minulosti pracovala v Jedličkově ústavu a škole Praha, ve Škola Jaroslava Ježka v Praze, Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod a v současnosti spolupracuje s Centrem zrakových vad Praha. Pracoviště zaštiťuje Asociace zrakových terapeutů. Na ordinaci už přispěla Nadace Leontinka.

  • Facebook
  • Twitter