Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Operační program Doprava přinesl v Kraji Vysočina řadu novinek

/
/
/
582 ZobrazeníČR získala prostřednictvím OP Doprava téměř 123 miliard korun z prostředků EU na řešení klíčových problémů v dopravě. Na Vysočině bylo prostřednictvím 39 projektů postaveno či rekonstruováno přes 87 km silnic a zmodernizováno přes 82 km železnic.  

Tyto významné projekty zlepší v našem kraji dopravní dostupnost, pohodlí cestujících, bezpečnost i plynulost dopravy a také přispějí k lepší kvalitě ovzduší. Zde jsou vybrané projekty z Kraje Vysočina, které byly podpořeny z prostředků EU v rámci OP Doprava.

Silniční projekty

Silnice I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov   Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

Obyvatelé obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín byli kvůli tranzitní dopravě dlouhou dobu zatěžováni nadměrným hlukem a zvýšenými emisemi, což nepříznivě ovlivňovalo jejich život. Nově vybudovaná přeložka silnice I/34 mezi Pelhřimovem a Božejovem odvedla z frekventovaného mezinárodního tahu dálkovou dopravu mimo obce a tím pomohla zlepšit životní podmínky místním obyvatelům. Součástí stavby je více než pět kilometrů nové silnice I. třídy, mimoúrovňové křižovatky a řada mostů.

Díky nově vybudovanému obchvatu, který vyloučil nákladní dopravu z centra města, čímž došlo ke snížení hluku a exhalací, se lépe se žije i občanům Moravských Budějovic. Součástí obchvatu je řada zajímavých staveb např. dvě mimoúrovňové křižovatky a pět mostů, z nichž jeden je nejdelší na Vysočině.

Příjemnějšího cestování se dočkali motoristé díky obchvatu u obce Kámen na silnici I/19. Tato silnice je důležitou spojnicí měst Plzeň, Tábor a Pelhřimov. V úseku mezi Táborem a Pelhřimovem silnice I/19 propojuje dálnice D3 a D1. Stavba obchvatu obce Kámen tak ulehčila místním obyvatelům od tranzitní dopravy, zvýšila plynulost provozu a bezpečnost chodců.

Železniční projekty

Na nádraží v Havlíčkově Brodě mají cestující již pohodlnější přístup na nástupiště i nástup do vlaků. Stavbou rekonstrukce nástupišť č. 1 a 4 získala železniční stanice další dvě nástupiště s moderními parametry. Obě nyní mají nástupní hranu, která je přístupnější pro osoby se sníženou schopností pohybu a komfort cestujícím zajišťují i nové výtahy.

Projekty OP Doprava přispěly i ke zkrácení jízdní doby na trati, po které jezdí rychlíky z Brna přes Havlíčkův Brod a Kolín na Prahu. Jedná se například o  projekty: „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou“ nebo „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav“ a „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice“.

Projekty v MHD

OP Doprava pomohl i přímo v krajském městě. Realizací projektu rozšíření trolejové dopravy mohou cestující v Jihlavě využívat ekologičtější dopravu především v sídlištích Horní Kosov a Na Dolech. Nové trolejové vedení je 2,1 km dlouhé a spojuje daná sídliště přes nemocnici a polikliniku s centrem města.

Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě            Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav   Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat   Foto: RoadMedia s.r.o.

Silnice I/19 Kámen, obchvat     Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod  Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy
  • Facebook
  • Twitter