Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Obermeyer Helika připravuje projekt magnetické rezonance v Nemocnici Pelhřimov

/
/
/
206 ZobrazeníProjekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika navazuje na své dřívější úspěšné působení v Nemocnici Pelhřimov. V současnosti se významně podílí na vybudování přístavby, v níž bude umístěno nové pracoviště pro jednotku magnetické rezonance. Aktuálně probíhá realizace stavby, její dokončení je plánováno na začátek roku 2024. Projekt přístavby magnetické rezonance financuje Kraj Vysočina, a to částkou ve výši 24,3 milionu korun bez DPH.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní zdravotnický provoz, navrhli projektanti z Obermeyer Helika ve spolupráci se zástupci nemocnice řešení, které propojí novou přístavbu se stávajícím objektem nemocnice. V nově budované přístavbě vznikne prostor pro samotný diagnostický přístroj, ovladovnu a nezbytné technické zázemí. Stávající objekt nemocnice bude stavebně upraven tak, aby zde mohla být umístěna čekárna, přípravna a provozní zázemí magnetické rezonance. Jedná se o specifickou stavbu, která umožní rozšíření diagnostických možností pelhřimovské nemocnice. Navrhovanou přístavbou k hlavnímu pavilonu vznikne nové pracoviště zobrazovacích metod, využívající technologii magnetické rezonance o síle pole 1,5 Tesla.

Po dokončení hrubé stavby budou následovat práce na rozvodech a instalacích TZB, to umožní připojení magnetické rezonance a její následné uvedení do provozu. „Současné stavební práce probíhají za běžného provozu zdravotnického zařízení, což vyžaduje úzkou spolupráci s nemocnicí. I krátké odstávky energií potřebné pro vytvoření nových připojení a přeložky zdrojů energií, musí být koordinovány s provozovatelem nemocnice,“ komentuje průběh stavebních prací Jiří Houda, vedoucí projektu z Obermeyer Helika.

Projekční kancelář Obermeyer Helika zpracovala pro tento záměr dokumentaci pro vydání společného povolení a komplexní inženýrskou činností zajistila její úspěšné projednání. Na to navázala přípravou plánu BOZP a zpracováním dokumentace pro provedení stavby, včetně projektu zdravotnické technologie a vybavení. Zástupci Obermeyer Helika nyní vykonávají na stavbě autorský dozor.

„Výstavba nového pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Pelhřimov ztělesňuje spojení moderní technologie, efektivity a péče o pacienty, přičemž vychází vstříc nejnovějším trendům v oblasti diagnostické medicíny. Magnetická rezonance tak završí nejen možnosti diagnostiky, ale také zvýší kvalitu a komfort péče na našem pracovišti. Výkonnostní parametry přístroje 1,5 Tesla totiž zvyšují diagnostickou přesnost a zkracují dobu vyšetření, což v konečném důsledku vede ke zlepšení diagnostiky a efektivitě léčby. Zároveň je navázání na stávající objekt přínosem nejen pro personál radiodiagnostického oddělení, který může pracovat v optimalizovaném prostředí,“ sdělil Jan Mlčák, ředitel Nemocnice Pelhřimov.

Základní informace
Zastavěná plocha: 122,9 m2
Obestavěný prostor: 1 200 m3
Užitná plocha: 294 m2
Místo stavby: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov
Architekt: Obermeyer Helika, a. s., Ing. Arch Lucie Jestřábová
Objednatel a hlavní investor stavby: Kraj Vysočina
Investice bez zdravotnické techniky: 24,3 mil. Kč bez DPH

Obermeyer Helika a.s. pro projekt zajišťovala zpracování DUSP pro společné povolení, plán BOZP, DPS pro výběr zhotovitele včetně projektu zdravotnické technologie a vybavení, průzkumné práce, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru.

Fotografie č. 1.: Vjezd do areálu Pelhřimovské nemocnice, po levé straně hlavní budova nemocnice, ke které se přistavuje magnetická rezonance

  • Facebook
  • Twitter