Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

O proměnách Mohelenské hadcové stepi v třebíčském muzeu

/
/
/
237 ZobrazeníPřednáška podzimního přednáškového cyklu Muzea Vysočiny Třebíč nazvaná Proměny Mohelenské hadcové stepi nabídne úterý 7. listopadu vyprávění Pavla Veselého, který zájemce seznámí s fenoménem hadcové stepi u Mohelna, vliv lidských zásahů na biotu stepi, historie změn, management pastvy).

Mohelenská hadcová step se nachází v hlubokém údolí řeky Jihlavy nedaleko obce Mohelno. Patří mezi naše nejvýznamnější národní přírodní rezervace. Rozkládá se na příkrých skalnatých svazích, tzv. skalní step a na náhorní plošině, tzv. pastvinná step. Geologicky je toto území tvořeno hadcem, jehož vlastnosti mají významný vliv na místní přírodu. Zcela specifické podmínky panující na Mohelenské hadcové stepi činí z tohoto území velmi cennou lokalitu nejen z botanického a zoologického, ale také z ochranářského hlediska.

Začátek přednášky je v 17.30 na zámku v Třebíči.

  • Facebook
  • Twitter