Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nový obor na jihlavské polytechnice

/
/
/
946 ZobrazeníVysoká škola polytechnická Jihlava získala (VŠPJ) akreditaci nového profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Aplikovaného strojírenství, který otevře pro zájemce od nového akademického roku 2020/2021 na Katedře technických studií.

Studenti si mohou podat přihlášku ke studiu na VŠPJ v tomto programu už nyní, a to nejen na tento, ale i na všechny ostatní akreditované bakalářské a také na jeden navazující magisterský studijní obor v oblasti zdravotnictví.

Studijní plán nového profesně zaměřeného studijního programu Aplikované strojírenství je reakcí Vysoké školy polytechnické Jihlava na silnou poptávku ze strany průmyslu.
„V Kraji Vysočina působí řada velkých i menších firem, orientovaných na zpracovatelský průmysl a strojírenství. Regionální trh práce dlouhodobě vykazuje nedostatek technicky vzdělaných odborníků. Navíc dosud chybějící možnost vysokoškolského studia v této oblasti vzdělávání v Kraji Vysočina vedla k odlivu mladých lidí, kteří museli odcházet studovat strojírenství mimo kraj do metropolí a po ukončení studií tam často také našli profesní uplatnění,“ uvedla prorektorka pro strategii a vnější vztahy Alena Štěrbová.

Absolvent bude vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti konstrukce strojů a zařízení, mechaniky tuhých a poddajných těles, nauky o materiálech, výrobní technologie, základů automatizace a řízení. Technické znalosti a dovednosti studenta budou z hlediska jeho budoucího uplatnění podpořeny výukou cizího jazyka a zařazením předmětů rozvíjejících ekonomicko-manažerské kompetence a soft-skills v oblastech ekonomiky výroby, řízení jakosti, logistice, v oblasti komunikace a prezentace
a v neposlední řadě i projektového řízení a práce v týmu.

„Studijní program Aplikované strojírenství rozšiřuje možnosti studia pro studenty se zájmem o zavedený klasický technický obor. Absolventi by měli být schopni aplikovat zákony mechaniky a dalších příbuzných oborů do konstrukční i technologické praxe. Tento studijní obor vznikl mimo jiné i na základě poptávky po absolventech tohoto typu ze strany zaměstnavatelů v Kraji Vysočina,“ doplnil garant oboru Miloslav Vilímek.

  • Facebook
  • Twitter