Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Novoměstská nemocnice získala nejvyšší stupeň ocenění za péči o pacienty s mozkovou příhodou

/
/
/
143 ZobrazeníDiamantový status, tedy nejvyšší mezinárodní ocenění ESO Angels Award, získalo Iktové centrum novoměstské nemocnice. Jedná se o ocenění udělované Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti společně s iniciativou Angels, které sledují zvyšování kvality péče napříč evropskými centry.

„Ocenění je udělováno za vybrané časové období na základě předem daných kritérií, která hodnotí kvalitu poskytované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Hodnotí se například čas od příjezdu pacienta po zahájení léčby, počet všech pacientů s podezřením na CMP, kterým byl proveden CT sken nebo zobrazovací vyšetření na magnetické rezonanci a mnohé další,“ vysvětlil primář neurologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě Jakub Jirků.

Na základě hodnoceného výkonu podle ESO kritérií mohou zúčastněné nemocnice získat zlatý, platinový, nebo diamantový status. Novoměstská nemocnice tentokrát dosáhla v součtu všech sledovaných ukazatelů na diamantové ocenění. Pacientům tak garantuje stejnou péči, jako nejlepší evropské nemocnice. „Zlepšila se například naše spolupráce s urgentním příjmem. A taky vyplňování registračních karet. Máme ohromnou radost a vnímáme umístění v tak prestižním žebříčku jako ocenění práce celého našeho oddělení,“ okomentoval skvělý výsledek novoměstského iktového centra Jakub Jirků, který si v květnu pojede certifikát vyzvednout na kongres Evropské Iktové Organizace do Basileje.

Novoměstská nemocnice je součástí sítě iktových center České republiky od roku 2012. Za tu dobu získala tři zlaté a letos nejvyšší, diamantové ocenění. „Činnost iktového centra je zaměřena na diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod. Hlavním přínosem iktového centra je zejména zkvalitnění péče o pacienty s akutní CMP, snížení jejich úmrtnosti a zmírnění následné invalidity,“ podotkl Jakub Jirků.
„Základem úspěchu v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený mezioborový tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi, což v novoměstské beze zbytku splňujeme,“ dodal.

  • Facebook
  • Twitter