Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nemocnice Pelhřimov povoluje od středy návštěvy

/
/
/
637 ZobrazeníNemocnice Pelhřimov s účinností od středy 9. března povoluje návštěvy na všech lůžkových odděleních s výjimkou covidového oddělení. Návštěvy jsou umožněny vždy ve středu a neděli v čase od 15.00 do 17.00 za dodržení zdravotnických podmínek.

Návštěvy jsou možné za podmínky, že osoba navštěvující pacienta prokáže podle platných nařízení: dokladem o absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin nebo absolvování antigenního testu s negativním výsledkem ne starším než 24 hodin provedený zdravotnickým personálem nebo doloží doklad, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19 nebo doloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od ukončeného očkovacího schématu a zároveň nejvýše 270 dní nebo doloží certifikát o provedení očkování posilující dávkou nebo podstoupí na místě rychlý antigenní test s negativním výsledkem, který si přinese s sebou a před ošetřujícím personálem provede samotestování.

Přítomnost třetí osoby u porodu je možná v případě, že jsou splněny tyto podmínky: třetí osoba je bez příznak, splnění jednoho z předchozích bodů (viz výše)

Ve vnitřních prostorech Nemocnice Pelhřimov platí povinnost nošení respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a povinnost provádět dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během svého pobytu v nemocnici. Návštěvy by měly maximální dodržovat uvedená pravidla, aby nedošlo k ohrožení pacientů a zaměstnanců nemocnice.

  • Facebook
  • Twitter