Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Největší radostí je, když uživatel řekne, že se těší, až zase přijdeme

/
/
/
568 ZobrazeníOsobní asistence Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou v současnosti nabízí služby více než čtyřem desítkám lidí na Žďársku. Vede ji
Jaroslava Pavlíčková, která v rozhovoru přibližuje práci asistentů.


Osobní asistence není v systému sociálních služeb novinkou. Přesto se najdou lidé, kteří o Vámi poskytované službě nikdy neslyšeli. čem spočívá péče osobních asistentů?
Jsme terénní sociální služba. To znamená, že docházíme za uživatelem domů, tedy do jeho přirozeného prostředí. Náplň osobní asistence je široká, v podstatě pomáháme se všemi běžnými věcmi, které uživatel kvůli své nemoci nebo postižení nezvládne sám. Zpravidla to zahrnuje pomoc při úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, ale také různé aktivizace, drobná pomoc v domácnosti, doprovod apod.

Vaši péči využívají lidé různého věkového spektra. Jaký je průměrný věk vašich uživatelů?
Cílová skupina Osobní asistence je široká. Poskytujeme péči dětem od tří let, dospělým a seniorům bez omezení věku s dlouhodobým onemocněním nebo zdravotním postižením.

Pro větší představu nahlédněme nyní do vašich statistických dat. Jaký je aktuální počet uživatelů a pečujících pracovníků?
Nyní máme 51 smluv, ale pravidelně docházíme k 45 uživatelům. Pracovníků v naší službě na všech třech pobočkách je v tuto chvíli 22.

Jaroslava Pavlíčková

Znáte průměrný časový rozsah vašich návštěv?
Časový interval asistence nemá žádné omezení. Záleží na tom, co uživatel potřebuje a chce, a také na našich kapacitních možnostech. V průměru máme čtyři hodiny asistence na jednu návštěvu u jednoho uživatele.

Jste součástí neziskové organizace fungující na území okresu Žďár nad Sázavou. Kde získáváte finance na chod Vaší služby? Podílí se nějakou částí i uživatelé?
I přestože podstatnou část našeho rozpočtu tvoří dotace z Ministerstva, musí se na chodu podílet i sám uživatel, abychom pokryli všechny náklady s péčí spojené. Služba je hrazená podle ceníku, který je umístěný našich webových stránkách. Ceny jsou odstupňované, takže delší intervaly jsou o něco levnější a víkendy o něco dražší. K úhradě by měl sloužit příspěvek na péči, s jehož vyřízením můžeme pomoci.

Zmínila jste, že jste službou terénní. Jakou máte působnost?
Službu poskytujeme na celém území Žďárska. Kvůli praktickému zajištění služby máme pobočky na třech místech, tedy ve Žďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem. Každá pobočka má vlastní tým pracovníků.

Osobní asistent se na nějaký čas vlastně stává i členem rodiny. Přináší to nějaká rizika?
Určitě je to náročná situace pro obě strany. Uživatel a jeho rodina si musí na pracovníky zvyknout a počítat s tím, že částečně narušujeme jejich soukromí. Na druhou stanu se vždy snažíme předem domluvit, co je náplň asistence, do čeho pracovníci zasahují a do čeho ne. Pracujeme na tom, aby si uživatel s asistentem rozuměl a dobře se jim spolupracovalo.

Rizika jsme zmínili. Najdeme určitě i mnoho kladů Vaší péče…
Hlavní myšlenou služby je, aby naši uživatelé mohli zůstat doma a nemuseli do pobytové služby. Většinou však doplňujeme péči rodiny nebo blízkých, kterým tak umožníme čas na oddych a další potřeby.

Jaké radosti vaše péče přináší?
Zní to trochu pateticky, ale je to spokojený uživatel. V naší službě se nedějí velké změny, takže radostí jsou pro nás každodenní drobnosti. Tou asi největší a nejobyčejnější je, když uživatel řekne, že se těší, až zase přijedeme.

  • Facebook
  • Twitter