Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Národní památkový ústav podepsal v Telči memorandum se svými partnery

/
/
/
655 ZobrazeníSlavnostní událost na mezinárodní úrovni se odehrála v pátek 21. září v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Proběhl zde podpis memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí.

Podpisu se účastnili zástupci Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Podpis memoranda v Telči

Memorandum, které za Národní památkový ústav podepsala jeho generální ředitelka Naďa Goryczková, je výsledkem několikaleté spolupráce těchto institucí. Obsahuje výměnu akademických a neakademických pracovníků, výměnu studentů, spolupráci učitelů, spolupráci na vědeckém výzkumu a sdílení společných výsledků výzkumu mezi jednotlivými institucemi.

Z české strany jde o instituce, které v Telči sídlí a spolupracují už několik let. Dokladem výsledků jejich dlouhodobé kooperace na poli památkové péče je např. škola SCOLA TELCZ, která proběhla v minulých letech a zúčastnili se jí vybraní studenti vysokých škol z České republiky i ze zahraničí. Program se skládal z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí byla rovněž podrobná prohlídka historického centra města Telče, jeho podzemí a návštěva čtvrti Staré město. Účastníci měli jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové umění. Různorodé byly i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožnilo vyzkoušet si mezioborovou spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná.

Cílem školy SCOLA TELCZ, která bude v Telči probíhat i v dalších letech, je nejenom navázání kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel. Jde o příklad spolupráce mezi akademickou půdou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni.

Bližší informace: zde.

  • Facebook
  • Twitter