Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nadace ČEZ pomáhala na Vysočině i v roce 2018. Granty 2019 se otevírají už 2. ledna

/
/
/
1034 ZobrazeníZástupci měst, obcí a organizací Vysočiny přivedli letos za podpory Nadace ČEZ k životu řadu projektů zlepšujících život obyvatel. Více než 12 miliony korun nadace podpořila 173 projektů z oblasti kultury, volnočasových aktivit, životního prostředí, bezpečnosti či sociální sféry nebo vzdělávání.

Nadace ČEZ v letošním roce opět vypsala a zrealizovala několik grantových řízení. Díky finanční pomoci tedy bylo možné obnovit mnoho významných kulturních památek, vznikla nová hřiště, města a obce se zazelenala novými stromořadím. Díky nadačním příspěvkům přivítalo návštěvníky mnoho kulturních, sportovních a veřejně prospěšných akcí a své zázemí zlepšilo hned několik neziskových organizací. „Pomáháme městům a obcím s finanční stránkou projektů, těší nás jejich vzrůstající aktivita. Svůj projekt musí přihlásit do některého z našich grantů a prostřednictvím kvalitně zpracované přihlášky jej obhájit. Velmi nás těší, že můžeme podporovat důležité, ale i zajímavé a nápadité projekty, které zvyšují komfort lidí, žijících ve městech i na venkově,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Cyklisté v Telči

Prostřednictvím grantu Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ městům a obcím po celé České republice budovat dětská a sportovní hřiště už od svého založení v roce 2002. Nově bylo v roce 2018 otevřeno například workoutové hřiště v Zárubicích u Hrotovic nebo dětské hřiště při Mateřské školce v Moravských Budějovicích. Na projekt Zahrada všem dětem, které propojuje generaci dětí i seniorů z vedlejšího Domu sv. Antonína přispěli také uživatelé mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem. „Pořízené atrakce pomohou dětem v přirozeném pohybu a k rozvoji motoriky i psychomotoriky, zvídavosti a obratnosti,“ říká ředitelka školky Alena Žáková.

 

Jarní a podzimní měsíce roku 2018 se nesly ve znamení sázení alejí a stromořadí (grant Stromy). Nadace ČEZ totiž podporuje od roku 2011 jak vznik nových stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Nové zeleně se na Vysočině dočkaly například obce Rokytnice nad Rokytnou nebo Vojnům Městec, kde nově vysázené ovocné stromy lemují cyklostezku směrem ke Krucemburku v CHKO Žďárské vrchy. „Věříme, že stín stromů a jejich plody přitáhnou i ty pěší a cyklisty, kteří se vystavují nebezpečí na souběžné silnici 1. třídy,“ řekl při sázení místostarosta obce Karel Rykr.

Dětské hřiště při Mateřské školce v Moravských Budějovicích

Nejvíce projektů získalo podporu prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je obecně zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. O podpoře řady z nich navíc rozhodli sami občané. Sportovali totiž s mobilní aplikací EPP Pomáhej pohybem, sbírali body a rozdělovali je mezi nominované projekty. Po získání potřebného počtu bodů jim Nadace ČEZ přispěla finančně. Při květnovém charitativním běhu Happy Run ve Valči tak mohli pomoci rodině Vávrových s těžce postiženým tatínkem Milanem. Při srpnovém charitativním běhu v Telči zase podpořili nákup automobilu pro mobilní hospic Sdílení Telč a přispěli také na nákup nové hasičské stříkačky SDH Telč. Při letním festivalu Vysočinafest v Jihlavě pak prostřednictvím Oranžového kola Nadace ČEZ „vyšlapali“ návštěvníci finance na potřeby Bílého kruhu bezpečí se sídlem v Jihlavě a na nákup potřebného automobilu pro pečovatelskou službu při Oblastní charitě Jihlava. „Finanční dar využijeme na nákup auta pro sestřičky z ošetřovatelské služby Oblastní charity Jihlava. Průměrný počet výkonů na jednu sestru na den je cca 20 výkonů. Naše sestřičky potkáte nejen v Jihlavě, ale také v Polné, Telči, v Lukách nad Jihlavou, Kamenici u Jihlavy, Janštejně, Nové Říši i v Kostelci u Jihlavy,“ sdělila za organizaci projektová manažerka Hana Fexová.

Díky nově osvětleným přechodům (grant Oranžový přechod) se na Vysočině cítí bezpečněji i chodci, například v Novém Městě na Moravě nebo v Okříškách. Handicapovaní žáci ze Základní školy Lánecká ve Světlé nad Sázavou se zase dočkali zbourání pomyslných bariér při jejich studiu díky novým bezbariérovým úpravám ve škole (grant Oranžové schody).

V novém roce 2019 budou opět vypsány grantové programy na podporu jednotlivých oblastí. Aktuální informace najdete na www.nadacecez.cz. Elektronické žádosti na většinu grantů je možné vyplňovat už v úterý 2. ledna 2019.

  • Facebook
  • Twitter