Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Na obchvatu Osové Bítýšky se znovu pracuje, do provozu půjde na podzim

/
/
/
534 ZobrazeníPo Velikonocích se vrátily stavební práce na obchvat Osové Bítýšky na silnici I/37 v plném rozsahu. Hlavní trasa obchvatu je už patrná v celé délce 2,8 kilometrů. Hotové je zemní těleso komunikace včetně dvou zářezů a násypu.

Viditelná je také nově přeložena část silnice II/390 ve směru od Vlkova, kde vznikla v místě křížení s trasou přeložené silnice I/37 nová tečná křižovatka. Naopak už díky provedené rekultivaci zmizela původní část silnice II/390 a nelegální skládka v trase napojení obchvatu na stávající silnici I/37 ve směru na Velkou Bíteš.

Na začátku trasy obchvatu ve směru od Žďáru nad Sázavou je stavebně dokončen mostní objekt, který umožní obyvatelům obce bezpečný přístup k nádraží mimo těleso silnice. Zbývají dokončit práce v okolí mostu a dodělat cestu z centra obce směrem k nádraží. V prvním úseku hlavní trasy od mostu po novou křižovatku jsou práce nejdál. Vše se zde připravuje k pokládce podkladní a ložné asfaltové vrstvy. Viditelná je už i protihluková stěna, která má dvě částí v celkové délce 470 metrů. Instalovány jsou sloupky s osazenými sokolovými panely. Doplnit zbývá absorpční panely. Inkriminovaný úsek by měl být uveden do provozu v režimu předčasného užívání jako první a to v horizontu jednoho a půl až dvou měsíců. Převedena sem bude doprava v návaznosti na další postup prací souvisejících s výstavbou na opačném konci ve směru na Velkou Bíteš.

V této části silnice I/37 musí už řidiči počítat s případnými dopravními komplikacemi v souvisejícími s částečnou uzavírkou v délce přibližně 460 metrů. V daném úseku se jezdí pouze jedním jízdním pruhem a provoz je řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Omezení má spojitost s napojením severozápadního obchvatu Osové Bítýšky na stávající komunikaci I/37 na Velkou Bíteš.

S uvedením obchvatu do provozu v celé jeho délce se počítá na podzim tohoto roku a zatím se nám daří držet termín v průběhu září 2021.

  • Facebook
  • Twitter