Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Muzeum počítačové historie v prostorách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

/
/
/
556 ZobrazeníV prostorách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou vznikla jako maturitní projekt stálá výstava z historie IKT pod názvem Od elektroniky do digitálního světa. Její provoz byl zahájen při příležitosti loňské oslavy 70. výročí školy a nyní mohou navštívit zájemci o techniku.

V bývalém protiatomovém krytu jsou jak časově, tak tematicky uspořádané exponáty. Počátky počítačů v regionu, ukázky komponentů, z nichž bývaly počítače složeny, nosiče informací od papírových děrných pásek a štítků až po ty současné a různé tiskárny a jejich vybavení. Telefony a faxy, rádia, televize, gramofony, walkmany a videa doplňují výpočetní techniku.

Nedílnou součástí výstavy jsou interaktivní prvky. Návštěvníci si tak mohou zahrát počítačové hry z konce minulého století. Telefonování přístrojem s rotační číselnicí nebo vojenským telefonem na kličku není úplně jednoduché a psát na mechanickém psacím stroji je jiné než na klávesnici počítače. A při tom mohou poslouchat třeba vinylovou gramofonovou desku.

Stálá expozice školního muzea IKT je určena pro výuku i propagaci školy. Výstavu o historii počítačů využívá škola v úvodních hodinách IT. Pro všechny obory slouží jako oživení výuky při seznámení s historií informatiky, která je součástí učebních plánů školy.

V rámci poznávání principů technického vybavení počítačů (hardware) je celá řada komponentů PC rozebraná, aby bylo vidět, co je uvnitř a studenti zejména oboru IT si mohou doslova osahat prvky, do kterých jinak vidět nemohou.

Pro učitele informatiky ze ZŠ nabízí škola možnost doplnění hodin informatiky praktickou ukázkou z historie výpočetní techniky exkurzí pro žáky – jak při návštěvě školy v rámci volby budoucího povolání, tak při výuce IT. Žáci ZŠ mohou expozici navštívit a seznámit se s vývojem výpočetní techniky a audio či video zařízením z doby jejich rodičů a prarodičů.

Výstava bude přístupná při akcích školy například při Dni otevřených dveří školy. Pro zájemce z řad veřejnosti škola umožní přístup s průvodcem po přechozí dohodě a objednání návštěvy.

  • Facebook
  • Twitter