Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Most v Předíně projde rekonstrukcí

/
/
/
611 ZobrazeníPočátkem tohoto týdne předali zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR zhotoviteli společnosti Mitrenga-stavby, spol. s r. o., staveniště pro komplexní rekonstrukci mostu na silnici I/23 v Předíně na Třebíčsku.

Stavebně technický stav nosné konstrukce mostu hodnotí odborníci stupněm IV., uspokojivý, dolní stavbu pak stupněm III., dobrý. Zásadním problémem nosné konstrukce je její velmi nízká zatížitelnost, která je způsobena atypickým vyztužením jednotlivých nosníků. Mostní otvor stávajícího mostu nemá rovněž dostatečnou kapacitu pro převedení stoleté vody.

Rekonstrukce bude řešena vybudováním provizorní komunikace na povodní straně mostu (na straně k rybníku), kam bude doprava jedním jízdním pruhem převedena. Následná demolice současného mostu a výstavba mostu nového bude už provedena za úplné uzavírky silnice I/23. Nový most bude založen hlubině na vrtaných mikropilotách. Pod každým základem mostní opěry je navrženo celkem 14 kusů mikropilot, které budou umístěny ve dvou řadách. Na rozdíl od nynějšího mostu bude nosná konstrukce provedena jako železobetonový monolitický rám. Mimo výstavby nového mostu bude provedeno vyčištění a úprava koryta potoka Brtnice pod mostem a jeho okolí. Dojde také na zpevnění koryta a jeho svahu lomovým kamenem. Po betonáží nových říms dostane most nové zábradlí. To současné je nízké a nesplňuje normové požadavky na zádržný systém.

Do konce června budou probíhat přípravné práce, zřízení zařízení staveniště a zemní práce pro vybudování provizorní komunikace včetně instalace záporového pažení a zatrubnění toku. Po dokončení provizorní komunikace na přelomu června a července na ní bude převedena doprava a frézováním vozovkového souvrství na mostě a předmostích začnou demoliční práce na původním mostě. Po celou dobu rekonstrukce musí řidiči počítat s kyvadlově řízenou dopravou, ať už přes stávající most, nebo souběžně vedené provizorium. Uvedení nového mostu do provozu je plánované na druhou polovinu října.

  • Facebook
  • Twitter