Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Moderní české fotografie v havlíčkobrodské galerii

/
/
/
1026 ZobrazeníGalerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pořádá v pátek 19. července v 17.00 slavnostní zahájení výstavy Rössler, Funke, Sudek – průkopníci moderní české fotografie. Expozici zahájí její kurátorka Daniela Růžičková. Výstava potrvá do 15. září.

Výstava představuje tři české fotografy, jejichž jména jsou spojena s počátky moderní české fotografie a jejichž inovativní přístupy k fotografické tvorbě jsou zcela srovnatelné s předními světovými fotografy, jako byli např. Man Ray, Laszlo Moholi- Nagy, Alexander Rodčenko aj. Pro všechny tři autory je společným jmenovatelem naprostá fascinace fotografií a procesem jejího vzniku. Každý z nich však vyznává odlišné principy práce a má jiné fotografické vidění.
První část výstavy zaujímají práce Jaromíra Funkeho, původem kolínského fotografa, jehož největší přínos tkvěl v prosazování principů umělecké avantgardy v české fotografii ve 20. letech 20. století, její interpretace na mezinárodním poli a jejím teoretickém a pedagogickém ukotvení. Výběr děl vychází z autorovy velké inspirace moderní a průmyslovou architekturou, zejména Kolína a okolí. Funkeho přítelem byl rovněž „Kolíňák“, Josef Sudek. Jeho fotografické vidění je naprosto ojedinělé v rámci společnosti českých fotografů. Od piktorialismu přešel přes moderní reklamní fotografii opět ke klasickému fotografickému vyjádření, využívaje přitom denní světlo, náladu okamžiku, pracujíc v druhé dekádě svého života víceméně prostřednictvím kontaktních otisků. Výběr z jeho obrovské pozůstalosti je zúžen na ryze intimní snímky z atelieru a dvorku, respektive zahrady přítele architekta Rothmayera. Třetím vystavujícím je rodák z Vysočiny, z nedalekého Smilova, Jaroslav Rössler. Fotograf, jehož jméno má světový zvuk, ale v českém prostředí bylo jeho dílo zhodnoceno až teprve na konci 60. let 20. století. Byl mistrem fotografického experimentu a jeho tvorba v sobě nese prvky tehdejších progresívních uměleckých avantgardních směrů, především konstruktivismu. Rösslerovy fotografie jsou v Havlíčkově Brodě vystaveny vůbec poprvé.
Výstava byla zrealizována ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně a rodinou Jaroslava Rösslera.

  • Facebook
  • Twitter