Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Městská policie v Jihlavě řešila přes tři tisíce oznámení týkajících se Covid-19

/
/
/
583 ZobrazeníJihlava je klidné a bezpečné město, kde se letos opět snížila kriminalita i trestná činnost. Zástupci Městské policie Jihlava a Policie České republiky o tom informovali primátorku města Jihlavy v rámci jednání Bezpečnostní rady.

Méně násilných trestných činů, méně krádeží a výrazně míň vykázaných lidí kvůli domácímu násilí. Tak pozitivní je letos statistika policistů. Víc ale jezdí opilců za volantem a kvůli změnám v trestním zákoníku obecně přibylo přestupků. Kvůli Covidu řešili strážníci v Jihlavě tři tisíce oznámení.

Projednání krizového plánu
„Naši strážníci a vůbec všichni členové Integrovaného záchranného systému měli letos opravdu výjimečný rok plný nečekaných momentů. Všem velice děkuji, že to tak zvládli. Jihlava je bezpečným městem zejména díky jejich práci a proto jsem jim vděčná i za to, že můžu jít večer po tmě z práce s klidným srdcem a nebát se,“ doplnila primátorka města Karolína Koubová.

Členové bezpečnostní rady společně s oddělením krizového řízení Magistrátu města Jihlavy také schválili aktualizaci Krizového plánu ORP Jihlava. Ta se týkala převážně změn v typových plánech, aktualizace mapových podkladů či plánu nezbytných dodávek.

„Konkrétně byla v aktualizovaném plánu provedena například nová analýza rizik, aktualizovaly se také kontakty na osoby podílející se na připravenosti na krizové situace, vložily se do něj také nové zdroje rizik, a to Epidemie – hromadná nákaza osob, Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu nebo Extrémní dlouhodobé sucho,“ doplnil tajemník Bezpečnostní rady ORP Tibor Fehér.

Témata Bezpečnostní rady
Tématem jednání Bezpečnostní rady bylo zejména zhodnocení letošního roku z hlediska pracovní činnosti všech zúčastněných. Dále se řešila například průjezdnost Jihlavy vozidel Integrovaného záchranného systému, změny v letošním pracovním nasazení, které se týkaly nemoci Covid-19, nebo pracovní plán na příští rok.

Strážníci městské policie v letošním roce řešili přes 16 tisíc událostí, z toho se skoro tři tisíce týkaly porušování vládních opatření souvisejících s pandemií koronaviru, které byly v 911 případech potvrzeny. Dále do září letošního roku oznámili přes tisíc vjezdů na červenou, vypsali čtyři a půl tisíce výzev za špatné parkování a oznámili přes 15 tisíc překročení rychlosti v Jihlavském tunelu. Provedli také 178 kontrol černých pasažérů ve vozech MHD a nasadit museli také 14 botiček. „Městská policie nasazování botiček využívá už jen v omezeném rozsahu, a to zejména v případech, kdy přestupce není ochoten uhradit uloženou pokutu,“ doplnil ředitel MP Jan Frenc.

Strážníci se však nevyskytují jenom v centru města. Při obchůzkové činnosti aktivně spolupracují také s předsedy osadních výborů a projednávají jejich požadavky, které pak postupují vedoucím příslušných odborů magistrátu. Jejich pracovní náplní je také kontrola čistoty města, v letošním roce zaznamenali do Knihy závad přes dva tisíce případů. A také převezli 141 osob na protialkoholní záchytnou stanici, kdy nejvíce nadýchal muž s 5,1 promile alkoholu v krvi.

Důležitým bodem jednání bylo také zhodnocení práce asistentů prevence kriminality, kteří se do uniforem oblékli teprve v květnu tohoto roku. „Jejich zavedení do pochůzkové činnosti bylo krokem správným směrem,“ uvedl při jednání Bezpečnostní rady Jan Frenc.

Státní policie a hasiči
Ředitel územního odboru krajského ředitelství policie kraje Vysočina Aleš Indra Bezpečnostní radě oznámil, že policisté evidují v letošním roce mírný pokles trestné činnosti, ke stejnému období však narostl počet přestupků.

„Tento rostoucí trend v počtu přestupků lze přičíst zejména novelizaci trestního zákoníku, v rámci které došlo k posunutí hranice způsobené škody u trestného činu z dosavadních pěti tisíc na deset tisíc korun. Významným faktorem je však i jiná okolnost, a to nárůst přestupků spáchaných pod vlivem alkoholu za volantem,“ doplnil Aleš Indra s tím, že pod vlivem alkoholu nebo návykové látky nad hranici trestného činu letos řídilo 60 řidičů.

Pokles byl v Jihlavě zaznamenán také u násilných trestných činů, kterých se za letošní rok událo 144. Krádeží vloupáním bylo letos zaznamenáno také méně než v minulém roce, a to 74. Na úseku domácího násilí a vykázání z obydlí eviduje policie v letošním roce pouze čtyři případy vykázání, v roce minulém to bylo zhruba ke stejnému datu 11 případů.

„V hodnoceném období tedy došlo k poklesu trestné činnosti a v souvislosti s tím lze konstatovat, že Jihlava je bezpečným městem,“ dodal na závěr Aleš Indra.

Hasiči naopak za letošní rok evidují nárůst činností, a to zhruba o 17 procent, častěji vyjížděli také k dopravním nehodám, a to zhruba o 10 procent. V současné době začíná přibývat také požárů spalinových cest vlivem špatně udržovaných komínů.

„Do činnosti útvaru v hodnoceném období výrazně zasáhla pandemie koronaviru, kdy postupně onemocnělo 20 příslušníků. Situace eskalovala v druhé polovině října, na konci listopadu však byl nemocný již jen jeden příslušník,“ doplnil Petr Kotinský.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která se stará o Jihlavu, má celkem 20 členů. Ti letos vyjeli k 25 událostem, z nichž bylo 20 požárů, tři technické pomoci, jedna asistence pro majetkový odbor, kdy se odebíraly vzorky vody na Borovince a jeden planý poplach. „Jednotka dále provedla čtyři zásahy ve firmě Enviropol, kdy se vesměs jednalo o zahoření elektro odpadu menšího rozsahu,“ doplnil velitel jednotky Marek Zemín.

  • Facebook
  • Twitter