Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Město Havlíčkův Brod zavádí od dubna čtrnáctidenní svoz odpadů, v některých městech Vysočiny funguje už několik let

/
/
/
2004 ZobrazeníMěsto Havlíčkův Brod zavádí od 5. dubna 2021 čtrnáctidenní svoz všech druhů popelnic určených na směsný komunální odpad. K této praxi už dříve přistoupila i další města na Vysočině. Původní týdenní interval svozu zatím platí především na velkých sídlištích bytových domů.

„Důvodů k tomuto rozhodnutí města je hned několik. Vedle environmentálních jde zejména o skokové zdražení skládkování, které přišlo s novým zákonem o odpadech s účinností od 1. ledna 2021. V této souvislosti nám skládka v Přibyslavi razantně navýšila ceny za uložení odpadu,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal a dodal, že město současně ušetří při svozu popelnic víceúčelovou techniku a bude ji tak moci více zapojit do efektivnějšího svozu separačních kontejnerů. Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nemění.

V roce 2020 každý občan města odložil do popelnice v průměru 193 kg směsného komunálního odpadu a současně 131 kg tzv. směsných objemných odpadů (celkem tedy 324 kg odpadů, které musely být uloženy na skládku). V horizontu roku 2030 skončí podle zákona o odpadech skládkování neupravených komunálních odpadů, zejména obsahu popelnic.

„To znamená, že do deseti let budeme potřebovat v České republice postavit další zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO, dříve spalovna), nebo jich bude stačit podstatně méně a problém vyřešíme lepším vytřiďováním surovin a jejich dalším využitím,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Marta Gerthnerová.

Pokud nevíte, jak přesně třídit některé komodity nebo zjistíte, že se některá komodita na  separačním místě trvale přeplňuje, volejte Technické služby Havlíčkův Brod na jejich nepřetržité bezplatné lince 800 183 549. Více informací naleznete na  www.muhb.cz (cesta – životní prostředí – odpady a svoz odpadů) nebo se na nás obraťte přímo – na adrese btravnicek@muhb.cz nebo rhorackova@muhb.cz či pod odkazem.

  • Facebook
  • Twitter