Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mattoni orli u dálnice nedaleko Meziříčí se změní na umělecká díla

/
/
/
1505 ZobrazeníOd poloviny června u dálnice D1 poblíž Velkého Meziříčí už není vidět známý orel coby symbol tradiční značky minerální vody Mattoni. Dva velkoplošné reklamní nosiče s orlem zde byly nahrazeny uměleckými motivy.

Jeden z nich vytvořila Míla Fürstová, mezinárodně uznávaná česká grafička žijící v Londýně, druhý vzešel ze soutěže mladých výtvarníků – studentů AVU. U studentského motivu jde o první krok projektu probíhajícího pod záštitou a za podpory Galerie hlavního města Prahy a Akademie výtvarných umění, v němž Karlovarské minerální vody (KMV) postupně nabídnou tyto své původně reklamní nosiče jako prostor pro umělecká díla.

Vítězný návrh Orla od Lucie Havlové

Od roku 1998 KMV instalovaly v ČR přibližně dvacet velkých reklamních poutačů se symbolem orla. Za dvacet let se tito orli stali v povědomí veřejnosti neodmyslitelnou součástí míst, kde se nacházejí. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že lidé vnímají orly pozitivně, připomínají jim známá místa, milníky na cestě k domovu, chyběli by jim. Vzdáleně tak připomínají příběh španělských poutačů ve tvaru býků.„S ohledem na poslední úpravu zákona o pozemních komunikacích jsme se rozhodli s dálničními orly jako naší reklamou rozloučit a zároveň jim dát šanci přetrvat i do budoucna, s nadějí na nový život, jako umělecká díla. Chceme přenechat prostor umělcům, k přeměně dle jejich návrhů, s ambicí stát se stálou instalací uměleckých děl v krajině a přispět tak k jejímu oživení,“ říká Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu KMV. Poutače nebudou nositeli reklamního sdělení, neponesou žádné logo ani komerční prvek, po řádném řízení u příslušného stavebního úřadu se změní na umělecké dílo stojící ve volné krajině.
K naplnění tohoto záměru přizvaly KMV dva respektované institucionální partnery: Galerii hlavního města Prahy a Akademii výtvarných umění v Praze, na které proběhla soutěž mladých výtvarníků o nejlepší studentské návrhy k realizaci. S nabídkou vytvořit výtvarné dílo na netradiční plochu ve veřejném prostoru zároveň KMV oslovily Mílu Fürstovou, českou malířku a grafičku, která dlouhodobě žije v Londýně. Míla pracuje dnes už vzácně používanou technikou leptu a její grafika je charakteristická precizními detaily, které jako celek vytvářejí působivé obrazce. K jejím nejznámějším dílům patří například obal hudebního alba Ghost Stories britské skupiny Coldplay, jehož hlavní motiv křídel inspiroval KMV nabídnout Míle spolupráci na přeměně jednoho z orlů.

Orel z dílny Míly Fürstové

„Orli Mattoni mě vždy přitahovaly jako surrealistický počin v krajině, který se dostává hluboko do podvědomí lidí, kteří je na svých cestách míjí. Když při svých návratech z Anglie, kde už dvacet let žiji, míjím na dálnici Mattoni orly, v duchu si říkám, už jsem doma. Moje pojednání orla tedy vychází z tohoto silného pocitu návratu domů a návratu do dětství,“ přibližuje své pocity Míla Fürstová.
„Křídla orla zastřešují snově lineární ztvárnění české krajiny, tak, jak ji nosím ve svém duchu, ať už jsem kdekoliv na světě. Barvy jsem volila tak, aby celé dílo zasahovalo do krajiny s určitou jemností a v některých momentech s ní až splývalo, stejně tak, jako splývají naše vzpomínky s realitou, kterou právě zažíváme,“ dodává autorka.

Prvními adaptovanými orly jsou dva poutače u dálnice D1 poblíž Velkého Meziříčí. Na jednom se nyní nachází motiv s typickým rukopisem Míly Fürstové, který vyjadřuje její pocity z návratů domů. Na druhém se objevil jeden ze dvou nejlepších návrhů vzešlých ze studentské soutěže, jehož autorkou je Lucie Havlová.
„Vybraný návrh je působivým uměleckým dílem ve volné krajině, které je svým způsobem v ČR unikátní. Zároveň pracuje s tématikou, která je odvozená od situace kolem hlavních dopravních tepen a transformuje ji do razantní výtvarné mluvy, v daném případě silně graficky formulované,“ komentuje realizované studentské dílo Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy a členka poroty soutěže.
Další členka poroty soutěže Milena Dopitová, významná česká konceptuální umělkyně a vedoucí Ateliéru intermediální tvorby I /školy Mileny Dopitové na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU), k projektu říká: „Dvoukolová soutěž probíhala mezi studenty AVU. V prvním kole jsme posuzovali 18 návrhů. Sedm z nich postoupilo do druhého kola, ve kterém byly hodnoceny širší odbornou komisi a také zástupci KMV. Dva vítězné přesvědčily hodnotitele svou kvalitou. Spolupráce s KMV se ukázala
smysluplnou a doufám, že na ni v budoucnosti navážeme.“
Autorka vítězného návrhu Lucie Havlová je studentkou druhého ročníku Ateliéru intermediální tvorby I na Akademii výtvarného umění v Praze. Porotě předložila několik návrhů rozehrávajících kompozici dopravních značek různých barev. Nápaditá grafická stylizace přesně pracuje s jednoznačnou formou orla, zároveň ji ale odhmotňuje a posouvá do volné vizuální formy, která může přinést další významy a souvislosti.
„Samotná dálnice je spojnicí, jež společnost propojuje v jeden celek. Je důležitou dopravní tepnou nejen u nás, ale i v Evropě. Můj návrh je inspirován právě dopravními značkami lemujícími tuto komunikaci. Odkazuje do dálky a symbolizuje vidinu budoucnosti. Můžeme v něm najít gesto nekončící kvality a pokračující tradice,“ dodává ke svému realizovanému vítěznému návrhu Lucie Havlová.
KMV tímto projektem navazují na svou dosavadní podporu výtvarného umění, například Mattoni Water Colours (projekt představující české i světové výtvarné umění) nebo opakované výstavy moderního umění PragueBiennale. „V mezinárodním měřítku může být naše přeměna orlů unikátní, u dohledatelných obdobných projektů jako SaveArtSpace v USA nebo 48Sheet ve Spojeném království jde o jen krátkodobé instalace na menších plochách,“ shrnuje Ondřej Postránský.

  • Facebook
  • Twitter