Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Masarykova univerzita ocenila telčské pracoviště Národního památkového ústavu

/
/
/
873 ZobrazeníMasarykova univerzita ocenila ve čtvrtek 13. června při příležitosti oslav stého výročí jejího založení partnery, kteří přispívají k činnosti jejích fakult, nefakultních pracovišť a celé univerzity. Jedním z oceněných je také územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Telčské pracoviště Národního památkového ústavu obdrželo Ocenění za spolupráci s Univerzitním centrem Telč. Ocenění sestává ze stříbrné medaile a diplomu.
„Jde o ocenění za nejaktivnější místní spolupráci při odborném a pedagogickém zajištění kurzů Univerzity třetího věku, pravidelnou organizaci přednášek a výstav v Univerzitním centru Telč a spolupráci na projektu Scola Telcz,“ konstatoval ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.
Pamětní medaili obdrželo 99 partnerů, které nominovaly fakulty a univerzitní pracoviště za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu či obecně v prospěšnosti pro společnost. Dalšími partnery, kteří obdrželi ocenění za spolupráci s Univerzitním centrem Telč jsou Česko-francouzská akademie Telč, o. p. s.; Město Telč; Martina Indrová, bývalá ředitelka telčského pracoviště NPÚ; Drdácký, vedoucí vědecký pracovník Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR; Christian Hanus, děkan Fakulty vzdělávání, umění a architektury Dunajské univerzity Krems a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

  • Facebook
  • Twitter