Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Podpořte nás prosím.

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

img

Mariánský sloup v centru Jihlavy se opravuje

/
/
/
142 Zobrazení

Kořeny lip prorůstají do podloží Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Jihlavě, narušují cihlovou vyzdívku a nadzvedávají schodiště v obvodu. Vitalitě sloupu neprospěl ani nevhodný přípravek, který byl zřejmě použit při restaurování v roce 1983 a snížil difuzitu kamene.

Město proto objednalo opravu sloupu, oplocení se kolem sloupu objeví už v červnu, lešení se kolem jihlavské památky postaví v červenci.

„Už nyní se počítá s tím, že ostatní lípy dlouho nevydrží. Stav těch prvních, které jsme skáceli, byl opravdu špatný a ostatní stromy se k jejich stavu přibližují. Nepomůže tomu ani sucho, které stále trvá, ani zkrácení kořenového systému při restaurování. Nicméně Mariánský sloup, pokud ho budeme udržovat v dobrém stavu, tady zůstane ještě hodně dlouho po lípách,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová.

Prorůstání kořenů lip bylo prokázáno již při posledním restaurování v roce 2009. O dva roky později se město postaralo alespoň o odstranění drobného kořenového systému, který směřoval do středu sloupu. Větší kořeny však památku dále deformovaly a propouštěly vlhkost.

„Restaurování památky je vzhledem k jejímu současnému stavu velmi potřebné, pokud by se neprovedlo, tak by nadále docházelo k nevhodným degradačním procesům, například odlupování vrstev kamene ze soklu, ztráta modelace díla a podobně,“ doplnil Ondřej Stránský.

V rámci restaurátorských prací bude proveden průzkum stavu, skladby a barevnosti kamene, čištění a konsolidace kamene, modelační doplnění destrukcí a chybějících částí, celoplošný ochranný nátěr, repase atributů, čištění a nátěr litinového zábradlí a řetězů, konzervační ošetření.

Kvůli současnému stavu se rozestupují jednotlivé díly památky a již nyní je velmi pravděpodobné, že bude potřeba Mariánský sloup restaurovat i po skácení všech ostatních lip. Letošní restaurování město vyjde na 891 tisíc korun, investici do Mariánského sloupu částkou 720 tisíc podpoří dotace v rámci Programu regenerace Městské památkové rezervace.

Sloup je nakloněný
Bystří kolemjdoucí si jistě všimnou, že je středový sloup lehce vychýlen. K jeho naklonění došlo přibližně před desítkami let, přesný časový údaj však není známý. Nakloněn však zůstane i nadále, jelikož se přestal vychylovat.

„Pravděpodobně od této doby je patka sloupu opatřena želenou obručí. O náklonu víme a geodeticky jej zaměřujeme. V posledních letech se však nezvětšilo, měření však budou pokračovat dále,“ uvedl Ondřej Stránský.

  • Facebook
  • Twitter