Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Krajská knihovna Vysočiny v Brodě podporuje čtenáře se zrakovým hendikepem

/
/
/
492 ZobrazeníKrajská knihovna Vysočin v Havlíčkově Brodě je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Knihovna Vysočiny chce být otevřenou knihovnou poskytující služby široké veřejnosti v celém regionu. Byla první knihovnou v ČR, která zpřístupnila internet lidem se zrakovým hendikepem. Návštěvníci zde mohou najít také oddělní specializovaných služeb – tj. pro klienty s různými typy znevýhodnění – ať se jedná o sluchový a zrakový hendikep či poruchy učení. Cílem programů knihovny je zmírňovat bariéry a ostych, který brání vzájemné komunikaci mezi lidmi s postižením a bez něj.

Od prosince 2020 sídlí knihovna v nové budově. Stavba této budovy knihovny byla slavnostně zahájena 20. srpna 2018 za účasti představitelů Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, architektů, kteří se na projektu podíleli, a dalších významných hostů, termín dokončení byl stanoven na rok 2020. Původní návrh nové knihovny vytvořil tým architekta Milana Stejskala, následně projekt dokončila firma Artprojekt Jihlava. Novostavba knihovny je třípodlažní, v nejspodnějším podlaží je umístěn depozitář pro tisíce dokumentů, v přízemí se nachází sál, menší učebna, centrální výpůjční pult, amfiteátr, úseky beletrie a naučné dětské literatury, CD, DVD, hry a kavárna. V horním podlaží pak nalezneme úsek beletrie a naučné literatury pro dospělé, zvukových knih či individuální studovny. Zajímavým prvkem je opláštění budovy, které je tvořeno jedinečným systémem zelené fasády, jež v létě chladí a v zimě ohřívá, zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu. V polovině roku 2020 byla stavba knihovny dokončena, krátce poté byly započaty práce na vybavení interiéru a stěhování knihovního fondu ze staré budovy.


Knihovna klade důraz na zpřístupňování rozsáhlého fondu dokumentů a nových informačních technologií. Na základě svých vizí se knihovna rozhodla podpořit zpřístupnění svých fondů i pro čtenáře se zrakovým hendikepem, a tak pro jejich potřeby zakoupila do prostor knihovny kamerovou lupu ClearView C od firmy Spektra, v.d.n. Tato kamerová lupa není první pořízená, již v roce 2006 měli čtenáři jednu takovou k užívání.


ClearView C je moderní kamerová lupa, která poskytuje maximální pohodlí při čtení knih, časopisů a dalších tištěných textů. Princip kamerové lupy je velmi jednoduchý. Kamera lupy snímá předlohu, např. knihu, a její zvětšený obraz promítá na monitoru. Obraz je velmi kontrastní a zvětšený (lupa zvětšuje až 75x). Předloha je umístěna na čtecím stolku, kterým uživatel při čtení pohybuje. Díky stolku se čtenář v textu neztratí, jelikož lupa stále sleduje čtený řádek.
Předností lupy je také velký monitor (24“), na nějž se vejde velké množství zvětšeného textu, což umožňuje se zařízením pracovat uživatelům s různými zrakovými vadami a zrakovými možnostmi. Pod lupou je dostatečný prostor pro psaní, luštění křížovek či ruční práce.
Výrobcem kamerové lupy ClearView C je holandská firma Optelec. Zakoupit a vyzkoušet v České republice ji pak lze u firmy Spektra, v. d. n., která zakoupenou lupu předala knihovně 20. října 2021.

  • Facebook
  • Twitter