Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Koordinátoři dobrovolníků z Vysočiny sdíleli své zkušenosti v Třebíči

/
/
/
252 ZobrazeníVýměna zkušeností v oblasti dobrovolnictví, posílení spolupráce a také sdílení informací a potíží, se kterými se koordinátoři potýkají. To bylo hlavní náplní dvoudenního workshopu pro koordinátory dobrovolníků v Kraji Vysočina. Konal se v Třebíči na začátku června.

Kraj Vysočina patří k jednomu z mála krajů, který se podílí na spolufinancování dobrovolnických aktivit neziskových organizací. „Ty mohou čerpat peníze prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny a přitom na jeden projekt získat až 450 000 Kč,“ připomněl vedoucí oddělní sociální ochrany a prevence krajského úřadu Martin Jelínek. Také díky tomu se daří rozšiřovat povědomí o dobrovolnictví a zvyšují se počty dobrovolnických hodin. Velkou roli sehráli dobrovolníci během pandemie covidu, jejich počet převyšoval tisícovku. Nicméně v roce 2021 se do dobrovolnických aktivit zapojilo 996 registrovaných dobrovolníků. Letošní setkání koordinátorů dobrovolníků v Třebíči je začátkem. Bude se opakovat každý rok, a to minimálně do roku 2025, kdy končí aktuální evropský projekt.

Zaměstnanci krajského úřadu jdou příkladem

Podstatou firemního dobrovolnictví je zapojení lidí do dobrovolnických aktivit mimo pracovní dobu. Díky projektu se podařilo na krajském úřadě vytvořit pozici krajského koordinátora dobrovolníků. „V letošním roce jsme si dali za cíl zapojit čtyřicet zaměstnanců krajského úřadu do dobrovolnické pomoci,“ informovala Irena Hambálková, která má projekt na starost. Zatímco v roce 2019 se zapojilo 18 dobrovolníků z řad zaměstnanců krajského úřadu, v následujících letech zájem stoupal. V době pandemie se 17 dobrovolníků z různých odborů krajského úřadu podílelo na provozu informační služby pro veřejnost na tzv. Covid telefonické lince. Tuto práci vykonávali i po pracovní době, o víkendech, o svátcích. Vloni se počet dobrovolníků na kraji navýšil na 36 osob. Ty například navštívily pacienty jihlavské nemocnice, pomáhaly s pracemi na zahradě Domova se zvláštním režimem v Kadolci nebo se jako každý rok zapojily do sběru odpadků v rámci krajské osvětové akce Čistá Vysočina.

Spolupráce s KOUS Vysočina

Dvoudenní workshop se uskutečnil ve spolupráci s Koordinačním uskupením neziskových organizací v Kraji Vysočina (KOUS), se kterým se také v souvislosti s aktivitami právě probíhajícího evropského projektu daří spolupráci prohlubovat.

„Velkou změnu jsme udělali v minulém roce, kdy jsme pracovní skupinu pro dobrovolnictví rozšířili i o neziskové organizace, které neprovozují registrovaná dobrovolnická centra, což nám přineslo obrovskou výměnu dalších zkušeností a nových členů,“ uvedl ředitel KOUS Vysočina Jan Petr Nekovář s tím, že cílem organizace je podporovat dobrovolnictví nejen v sociální oblasti, ale také v oblasti životního prostředí, volnočasových aktivit dětí apod. Dále pracovní skupina pro dobrovolnictví prosazuje propojení firemního a neziskového sektoru právě prostřednictvím dobrovolnictví.

Jedinečná Vysočina

Díky projektům financovaným EU byla na krajském úřadě zřízena pozice koordinátora dobrovolníků, která je v rámci České republiky ojedinělá. Své pracovní zkušenosti tak může přenést prostřednictvím pracovní skupiny zřízené na úrovni Ministerstva vnitra ČR a podílet se na výstupech Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. Ta je průřezovým strategickým dokumentem orientovaným na komplexní rozvoj dobrovolnictví v Česku na třech úrovních – národní, regionální a lokální.

Workshop se uskutečnil jako výstup projektu: „Rozvoj inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000537“. Na realizaci projektu byly poskytnuty finanční prostředky z OPZ+, který je spolufinancován Evropskou unií.

  • Facebook
  • Twitter