Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Konference o památkovém urbanismu o vizuálním smogu v centrech měst

/
/
/
930 ZobrazeníPátý ročník konference o památkovém urbanismu se uskuteční v prostorách Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě v úterý 21. a ve středu 22.května s podtitulem Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu.

„Konference bude jako v předchozích letech zaměřena na vzájemný vztah památkářů, projektantů a investorů z řad zástupců státní správy, samospráv a dalších stavebníků. Zabývat se bude zejména samotným přístupem uvedených subjektů k památkovému urbanismu a dochovanému památkovému fondu v centrech našich měst, vesnic či v krajině, tentokráte v oblasti vizuálního smogu,“ přiblížil hlavní organizátor Libor Honzárek.

Hlavním tématem je vizuální smog v historických centrech měst, který trápí většinu českých sídel, analyzovat ho budou jednotliví přednášející v rámci jejich příspěvků. „Kromě popisu stávajícího vzhledu mnoha veřejných prostranství v českých a moravských městech i vesnicích se předpokládá, že v rámci přednášek i následných diskusí, bude společně hledána cesta k nápravě, resp. k potlačení nežádoucích jevů.
Problém vizuálního smogu budou přednášející posuzovat z různých náhledů, hovořit se bude o praktických dopadech absence znalostí grafických principů a pravidel při výrobě firemních označení provozoven, nesprávném umisťování a agresivní podobě reklamních sdělení o instalaci nevhodného mobiliáře v centrech sídel, zřizování restauračních předzahrádek, nevkusných barevných nátěrech vnějších omítek nebo o střešních pláštích na objektech v památkových území,“ dodal Libor Honzárek.
Doprovodným tématem bude historická stavba v kontextu svého okolí. Pozice subjektu památkové ochrany atakovaná současnými mainstreamovými trendy a společenskými poptávkami. Představeny budou dobré i špatné příklady.

Na havlíčkobrodské konferenci budou přednášet a diskutovat významní čeští památkáři, architekti i projektanti, mezi nimi například Vlastislav Ouroda, náměstek ministra kultury, Svatopluk Zídek, člen předsednictva ČKAIT, odborník na industriální památky, J. Pešta, publicista, památkář a zpracovatel stavebně historických průzkumů, Karel Kuča, publicista, památkový urbanista a specialista v oblasti krajinných území, Věra Kučová, památkářka, publicistka, odbornice na památkový urbanismus a péči o historickou kulturní krajinu a další čeští erudovaní odborníci

Generálním partnerem Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Záštitu nad konferencí má Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústav.

Ostatní informace a přihláška: www.konferencehb.cz.

  • Facebook
  • Twitter