Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kompostéry v Brodě rozdaly pracovnice technických služeb během dopoledne

/
/
/
673 ZobrazeníMěsto Havlíčkův Brod s podporou dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina nakoupilo 120 nádob o objemu 700 litrů. Výdej těchto kompostéru pro zájemce byl zahájen v pondělí 6. srpna od 7.00 v areálu Technických služeb (TS) v Reynkově ulici. Po čtyřech hodinách výdej skončil.

Už před šestou hodinou ranní se začali první zájemci shromažďovat před vrátnicí do sběrného dvora TS. Pro získání kompostéru zdarma musel uchazeč splňovat několik podmínek: vlastnit oplocený pozemek v katastrálním území Havlíčkova Brodu a v letech 2013-2017 včetně (tedy za posledních pět kalendářních let) neobdržel kompostér. Každý občan smí žádat v aktuální vlně pouze o jednu nádobu. Pokud například zahradu vlastní či oprávněně užívá více lidí, smí požádat o nádobu k postavení na této zahradě pouze jeden z nich. Pokud občan vlastní například pět různých pozemků ve městě, opět má nárok jen na jeden kompostér.

Zleva Irena Melounová a Dita Blažková při zpracování nezbytné agendy

V 7.00 se otevřela závora do sběrného dvora a uchazeči o kompostér pěšky nebo autem se přesunuli ke kanceláři, kde pracovnice Dita Blažková a Irena Melounová zpracovávaly nezbytnou agendu k výdeji kompostéru. „Na základě předložení výpisu z katastru nemovitostí a občanského průkazu jsme zjišťovali v naší evidenci zda občan neobdržel kompostér v posledních pěti letech. Pak následovalo sepsání darovací smlouvy,“ popsala postup Irena Melounová. Uchazeč kromě kopie darovací smlouvy obdržel návod jak nejlépe využít kompostér.

 

Kompostéry v krabicích před výdejem

Po absolvování všech nezbytných formalit šťastný občan obdržel kompostér od Petra Velíška, mistra střediska nakládání s odpady a čištění města. Každý z obdarovaných se zavázal podepsáním darovací smlouvy, že po dobu tří let od uzavření výše uvedené smlouvy bude kompostér využívat nepřetržitě výhradně na pozemku v Havlíčkově Brodě a pouze k ukládání rostlinných odpadů. Nebude do nádoby ukládat mrtvá zvířata, žhavý popel ze dřeva nebo popel z uhlí. V případě porušených povinností podle darovací smlouvy může dostat smluvní pokutu ve výši 2200 Kč. Dále musí kdykoliv umožnit kontrolu, zda je kompostér využíván na pozemku dle smlouvy a k jakému účelu je využíván. Kontrolu bude provádět buď Město Havlíčkův Brod, nebo zástupce z Kraje Vysočina. „Výdej kompostérů byl ukončen v pondělí v 11.00,“ odpověděl Petr Velíšek na dotaz, za jak dlouho se kontejnery rozebraly.

  • Facebook
  • Twitter