Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Klienti Sociálně-terapeutické díly Domova Háj ve Světlé nad Sázavou se představili veřejnosti

/
/
/
494 ZobrazeníPočátkem dubna 2021 zahájila ve Světlé nad Sázavou činnost Sociálně-terapeutická dílna Domova Háj První klienti už využívající její služby, a poprvé představili svoji činnost veřejnosti ve Světlé nad Sázavou na tradičních Farmářských trzích 17. června 2021.

Posláním služby je podporovat dospělé osoby s mentálním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohly zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Činnost služby je orientována na zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. Dále na posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozitivního přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Poskytování služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost.
Klientem Sociálně-terapeutické dílny Domova Háj se mohou stát osoby starší 18 let, které dostanou možnost udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a také v dalších oblastech běžného života (úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče o zahradu, tvorba v keramické, kreativní dílně a dřevodílně). Získají také základní přehled o možnostech pracovního uplatnění (exkurze na pracoviště, podporu při zpracování životopisu, nácvik přijímacích pohovorů atd.).
Zájemci se nemusí stát hned klienty služby, mohou přijít jenom na „zkušební den“ – a pokud je pojetí a zázemí služby osloví, teprve se začnou domlouvat dál. Služba je určena nejen pro klienty pobytových služeb Domova Háj, ale i pro další osoby patřící do cílové skupiny služby. Je poskytována zdarma, za vykonanou činnost klientům nenáleží finanční odměna.
Sociálně-terapeutická dílna sídlí v nové budově Domova Háj na adrese Nové Město 1261 ve Světlé nad Sázavou. Zájemci mohou zavítat do jejích prostor prohlédnout si činnost zdejších obyvatel a také zázemí pro ni.

  • Facebook
  • Twitter