Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

K poplatku z pobytu je nutné se v Jihlavě přihlásit do 30. ledna

/
/
/
2119 ZobrazeníJihlava od ledna zavedla poplatek z pobytu, který nahrazuje poplatek z ubytovací kapacity. Za toho, kdo není v Jihlavě přihlášený, odvede ubytovatel 12 Kč za každou noc.

Pozor, týká se to i stávajících ubytovatelů a zprostředkovatelů Airbnb.
Předmětem místního poplatku z pobytu je jakýkoli úplatný pobyt, který trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Místní poplatek z pobytu se vztahuje i na krátkodobé pronájmy, jako jsou např. ty zprostředkované prostřednictvím Airbnb.
Ubytovatel, který poskytoval ubytování před rokem 2020 je povinen se k poplatku přihlásit do 30. ledna 2020. Ubytovatelé, kteří začnou poskytovat ubytování za úplatu až v průběhu roku 2020, mají povinnost se k poplatku přihlásit do 30 dní od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Zákon u poplatku stanoví poměrně široký okruh osob, které jsou od poplatku osvobozeny. Ubytovatel však i o těchto poplatnících vede záznamy v evidenční knize. Pokud si ubytovatel uvede v rámci ohlašovací povinnosti kontaktní e-mailovou adresu, zašle mu správce poplatku upozornění na blížící se splatnost. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Další informace lze najít na webových stránkách města a ke splnění ohlašovací povinnosti lze využít také formulář.

  • Facebook
  • Twitter