Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

K čemu slouží rozvaděč?

/
/
/
778 ZobrazeníRozvodná skříň, nazývaná také jednoduše rozvaděč, je ústředním bodem elektroinstalace v domě nebo bytě. K čemu slouží elektroměrové rozvaděče?

Moderní elektrické rozvaděče

I když byly později nahrazeny automatickými pojistkami, pokud náhle zhaslo světlo nebo nebyla elektřina v zásuvkách, první podezření bylo, že pojistky „vypadly“. Nyní jsou vyrobené elektroinstalace natolik bezpečnější než bývaly, že již prakticky nepředstavují riziko úrazu elektrickým proudem, nebo alespoň ne se stejnými následky jako dříve. Proto v domech, kde jsou stále v provozu klasické pojistky, stojí za zvážení modernizace elektroinstalace především kvůli bezpečnosti členů domácnosti, ale také kvůli ochraně elektronických zařízení proti poškození.

Rozvodná skříň neboli rozvaděč je namontována uvnitř domu, obvykle v blízkosti vstupu do něj – ve vestibulu nebo chodbě. Je zdrojem obvodů, kterými proud protéká nejen do elektrických bodů uvnitř domu (osvětlení, zásuvky a vypínače), ale i do bodů umístěných venku – na objektu nebo na zahradě (vjezdová brána, osvětlení domu a zahrady, zásuvka sekačky), napájecí zdroj pro ponorné čerpadlo, jezírko, automatické zavlažování atd.). Na vstupu přívodního kabelu do bytového nebo kancelářského objektu se montují elektroměrové rozvaděče sloužící k měření odebrané elektrické energie.

Ochrana elektrických obvodů

Každý z elektrických obvodů je chráněn nadproudovým spínačem, který nahradil tradiční pojistky. To samozřejmě platí pro jednofázové i třífázové obvody (jejich jističe mají charakteristický „trojitý“ vzhled). Nadproudový jistič – přerušením napájení – chrání obvod a jeho uživatele před negativními vlivy způsobenými zkratem nebo přetížením (když je do obvodu zapojeno příliš mnoho energetických přijímačů). Zkrat nebo přetížení obvodu může způsobit trvalé poškození elektroinstalace a dokonce i vznik požáru, proto je role miniaturních jističů pro odolnost elektrického systému a bezpečnost obyvatel nesmírně důležitá.

Nadproudové jističe se liší velikostí jmenovitého proudu, který může být dlouhodobě zatěžován, a také počtem jeho chvilkových překročení. Volí se pro jednotlivé okruhy podle toho, jak velký může být celkový výkon k němu připojených zařízení a jak velký proud odebírají v době uvedení do provozu. Nejčastěji se pro ochranu světelných obvodů používají jističe 10A a pro ochranu zásuvek 16A. Pomocí jističe také snadno vypnete proud do obvodu, například když chcete vyměnit zásuvku nebo vypínač.

  • Facebook
  • Twitter