Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavský tunel se po Velikonocích uzavře

/
/
/
1000 ZobrazeníÚplná uzavírka tunelu v Jihlavě začne v úterý 19. dubna a potrvá do 30. června, na řidiče čekají objízdné trasy. Na používání objízdných tras budou dohlížet policisté z Vysočiny. Řidič musí také počítat s tím, že současně probíhá také omezení na přivaděči od dálnice D1 na Jihlavu a zpět.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy a BUS ve směru od Havlíčkova Brodu na Znojmo povede po objízdné trase ze silnice I/38 po Jiráskově, Hamerníkově ulici, ulici U cvičiště a Žižkově ulici a zpět na silnici I/38. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy a BUS ve směru od Znojma na Havlíčkův Brod povede po ulici Žižkově, Dvořákově a Jiráskově ulici a zpět na silnici I/ 38.

„Pro vozidla nad 3,5 tuny vede objízdná trasa ve směru od Havlíčkova Brodu na Znojmo po dálnici D1. Vozidla najedou ze silnice I/38 na exitu 112 na dálnici D1, poté budou pokračovat po dálnici směrem na Prahu a na exitu 90 Humpolec vozidla sjedou a budou pokračovat po silnici I/34 do Pelhřimova a odtud po silnici II/602 do Jihlavy, kde se vrátí na silnici I/38 a budu pokračovat směrem na Znojmo. Ve směru od Znojma na Havlíčkův Brod povede objízdná trasa ze silnici I/38 na silnici II/602 do Pelhřimova, poté po silnici I/34 do Humpolce, kde vozidla najedou na dálnici D1 a budou pokračovat na exit 112 – Jihlava, kde se vrátí na silnici I/38 a budou pokračovat ve směru na Havlíčkův Brod. Ve směru od Havlíčkova Brodu na Třebíč pojedou vozidla ze silnice I/38 na exitu 112 na dálnici D1, po ní pojedou až k exitu 134 Měřín a budou pokračovat dle místního značení do Třebíče,“ popisuje Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Pro vozidla, která nemohou použít dálnici a pro dopravní obsluhu Jihlavy povede objízdná trasa obousměrně ze silnice I/38 na mimoúrovňové křižovatce se silnici II/523 v Jiráskově ulici po silnici II/523 do Větrného Jeníkova po silnici II/131 přes Opatov na silnici II/602 do Jihlavy a zpět na silnici I/38.

„Vzhledem k tomu, že v Jihlavě probíhají ještě některé další opravy pozemních komunikací, včetně opravy dálničního přivaděče, což s sebou přináší omezení provozu a uzavírky úseků některých ulic ve městě, předpokládáme, že mohou zejména v době ranních a odpoledních dopravních špiček nastávat na některých příjezdových trasách do Jihlavy dopravní komplikace,“ dodal David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie krajského ředitelství policie.

„Pro zvládnutí dopravní situace ve městě je proto nezbytné, aby řidiči dodržovali stanovené a vyznačené objízdné trasy a nesnažili se vjíždět do míst, kde to budou mít přechodným dopravním značením zakázané. Na dodržování objízdných tras a zejména na bezpečnost a plynulost v dopravě budou od rána v úterý 19. dubna dohlížet policisté, kteří si vytipovali čtyři stanoviště, na nichž předpokládají, že by mohlo docházet k největším dopravním komplikacím. Policisté budou v rámci běžného výkonu služby i v rámci vyhlášeného mimořádného dopravně bezpečnostního opatření dohlížet na to, zda řidiči dodržují zejména dopravní značení ve vztahu k zákazu vjezdu vozidel, která k tomu nemají důvod, nevjíždějí bezdůvodně do centra města jen proto, aby si zkrátili cestu,“ doplnila tisková mluvčí.

Policisté odboru služby dopravní policie také zejména v prvních dnech uzavírky předpokládají, že se zaměří na kontrolu stanoveného dopravního značení tak, aby dopravní značení upozorňující na uzavření Jihlavského tunelu bylo umístěno tak, aby se řidiči nemohli vymlouvat, že na uzavírku tunelu a nutnost využít objízdné trasy nejsou včas upozorněni.

„Obracíme se na všechny řidiče, kteří byli zvyklí využívat Jihlavský tunel ke svým cestám zejména do práce a z práce, aby počítali s tím, že jejich cesta po objízdné trase může být časově delší, proto je potřeba mít časovou rezervu. Propustnost komunikací, které vedou centrem Jihlavy, není taková, na kterou byli řidiči zvyklí při průjezdu tunelem a poté po dálničním přivaděči,“ uzavírá David Jirák s tím, že policisté budou při řešení zjištěných porušení zákazů vjezdu vozidel do míst, kde to bude dopravním značením zakázané, nekompromisní a nákladní vozidla nebudou do centra města pouštět. Navíc musí řidiči počítat s tím a pokutou v příkazním řízení v maximální možné výši.

  • Facebook
  • Twitter