Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavský tunel letos čeká oprava

/
/
/
525 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR vybralo zhotovitele opravy stavebně technologické části tunelu Jihlava, který je součástí silnice I/38 na obchvatu města. Jednotubusový dvoupruhový tunel délky 310 metrů s průjezdným profilem 4,8 metru a podélným sklonem čtyři procenta uvedli do provozu v roce 2004 a některé jeho technologické části jsou na konci životnosti, např. hlavní osvětlovací soustava.

Opravy provede společnost Energovod CZ, a. s., která ze sedmi uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce provede za 53 735 384,76 Kč bez DPH, když předpokládaná hodnota podle zadávací dokumentace činila 62 423 000 Kč bez DPH.
Práce budou probíhat za úplné uzavírky tunelu po dobu osmi týdnů, což je o dva týdny méně proti předpokladu daného projektovou dokumentací. V obou směrech bude tedy doprava převedena na značené objízdné trasy podle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
V průběhu prací dojde k sanaci závad na stavební a technologické části tunelu. Konkrétně bude provedena oprava stavební části tunelu, úprav svodidel a doplnění tlumičů nárazu. Technologická část zahrnuje sanaci rozvodny NN, kabelových rozvodů NN, zdrojů nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustavy, osvětlení, řídicího systému, dopravního systému, televizního CCTV systému, elektronického požárního systému, elektronického zabezpečovacího systému a SOS hlásek. Zahájení opravy je v plánu předběžně v měsíci dubnu 2022.

  • Facebook
  • Twitter