Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava začne plošně svážet použité jedlé oleje a tuky, odlehčí kanalizaci a čistírně

/
/
/
1111 ZobrazeníJihlava dlouhodobě a koncepčně usiluje o snižování množství netříděného komunálního odpadu. Novinkou je zavedení celoplošného svozu jedlých olejů a tuků. Od začátku srpna bude po městě rozmístěno 24 nádob, do kterých budou moci občané ukládat použité tuky ideálně v PET lahvích. 

„Tuky vylévané do odpadu představují riziko pro průchodnost kanalizace. Důvodem je také odlehčení čistírně, tuky komplikují biologické čištění odpadní vody,“ vysvětluje primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Vytříděná a upravená komodita znovu poslouží jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizace, využití najde i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla.

Plakát akce

„Nádoby na jedlé oleje a tuky umístíme v těch hnízdech na separovaný odpad, kde jsou dnes červené kontejnery na drobná elektrozařízení. Celkem bude v Jihlavě rozmístěno 24 nádob, po zkušenostech z pilotního projektu to považujeme to za optimální množství,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Konkrétní umístění nádob je možné najít na webových stránkách www.odpadyjihlavy.cz.

Pilotní projekt svozu jedlých olejů a tuků probíhal v Jihlavě od července 2017 v části města Na Slunci. „Za rok fungování pilotního projektu byla z osmnácti nádob vyvezena více než jedna tuna olejů a tuků,“ uvádí vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Zavedení třídění tuků nebude mít dopad na výši poplatku za svoz odpadu.

I nadále je možné použité jedlé oleje a tuky odevzdávat zdarma na sběrných dvorech a to i v rámci Programu zodpovědného nakládání s odpady (program umožňující obyvatelům snížení poplatku za svoz odpadu).

Do nádob patří výhradně jedlé oleje a tuky, nikoliv například motorové a převodové oleje, vazelíny a další ropné produkty. Nová síť nádob na tuky je určena pouze pro odkládání odpadů z domácností, podnikatelské subjekty si musejí zajistit nakládání s tuky a oleji samostatně.

Jihlava patří k městům s nejvyšší mírou třídění odpadů a zároveň nejnižší produkcí netříděného komunálního odpadu. Aktuálně je držitelem dvou ocenění Odpadový Oskar od sdružení Arnika, v loňském roce Jihlava získala ocenění v soutěži O křišťálovou popelnici udělovanou společností Ekokom.

  • Facebook
  • Twitter