Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava připravuje revitalizaci parku Smetanovy sady

/
/
/
590 ZobrazeníStatutární město Jihlava připravuje revitalizaci parku Smetanovy sady, aby lákal k aktivnímu užívání a lépe naplňoval současné a budoucí potřeby občanů i návštěvníků. Každý, koho budoucnost parku zajímá, může ovlivnit zadání pro architekty na veřejném setkání ve čtvrtek 10. září od 17.00 divadle DIOD.

Proměna Smetanových sadů si klade za cíl park lépe připravit pro aktivní užívání širokou veřejností. Park je výjimečný svou polohou, nachází se blízko centra města a zároveň je součástí tzv. kulturně-vzdělávacího klastru, tedy území, kde se nachází množství kulturních a vzdělávacích institucí – Sokolovna s divadlem DIOD, Vysoká škola Polytechnická Jihlava (VŠPJ), kino Dukla, Pivovar, 5 středních škol, kostely sv. Ducha a apoštola Pavla a Horácký zimní stadion, na jehož místě vyroste nová Horácká multifunkční aréna. Projekt revitalizace (nebo česky znovuoživení) bude zaměřen jak na potřeby široké veřejnosti, tak na potřeby uživatelů těchto institucí, aby se stal skutečným srdcem území. Prvním krokem k revitalizaci parku bude zpracování architektonické studie, na jejímž základě bude následně zadána projektová dokumentace. Studie naváže také na projekt Horácké multifunkční arény, která bude mít do parku jeden ze vstupů a umožní přes areál arény propojení parku k VŠPJ na Tolstého ulici.

Zapojení veřejnosti

Zadání architektonické studie připravuje Útvar městského architekta od jara 2020, kdy začal sběr podkladů a příprava odborné části. Nyní přichází čas do přípravy zadání zapojit i občany, studenty, sportovce, podnikatele a další uživatele parku. Aby architekti znali pohled uživatelů, proběhne veřejné plánovací setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 17.00 do 19.00 v divadle DIOD. Setkání bude věnováno dvěma důležitým tématům. Tím prvním je, jak uživatelé vnímají park v současnosti, jakých hodnot si cení a je vhodné je posílit a co naopak vnímají jako problém či překážku a v rámci revitalizace je třeba to řešit. Druhým důležitým tématem jsou nároky do budoucna, tedy pro jaké aktivity by park měl být zařízen, například piknik, místa pro práci u stolu apod. A jaký by měl mít charakter, třeba zda má být více společenský, přírodní, sportovní či úplně jiný. Setkání je příležitostí ovlivnit výsledek pro všechny, které park zajímá – ať už v něm sportují, kreslí nebo jím jen procházejí. Máte-li doma fotografie a obrázky z minulosti či ze situací, které Vás v parku zaujaly, vezměte je prosím s sebou, mohou být inspirací pro zadání i studii. Výstupy ze setkání budou podkladem pro práci architektů na studii a cílem bude podněty co nejlépe zapracovat.

  • Facebook
  • Twitter