Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava otevře novou expozici v podzemí – kryt civilní obrany

/
/
/
1405 ZobrazeníPracovníci správy podzemí připravili novou prohlídkovou trasu, která připomíná jednak běžné využití sklepů pod jihlavskými domy, ale především je zde někdejší skutečný kryt civilní obrany. Proti proudu času, do 70. let minulého století, se návštěvníci vypraví šest metrů pod povrch země.

Expozice je rozšířena o reálné dobové exponáty, mohla tak vzniknout například i podzemní ošetřovna raněných, k vidění je dobová spojovací technika, filtry vzduchu, měřáky radiace a zamoření vzduchu, plynové masky, těžké ocelové dveře krytu, nouzový východ ústící do spletitých chodeb jihlavského podzemí, dobové hygienické potřeby a sociální zařízení atd. „Expozice může být atraktivní pro všechny věkové kategorie. Mladí se s něčím takovým nikdy nesetkali a měli by vědět, co se zde v minulých desetiletích dělo. Starší si mohou zavzpomínat, jakkoliv může jít o poněkud hořké vzpomínky na podivnou dobu,“ poznamenal primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Jihlavské podzemí se otevírá

V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v Jihlavě celkem 83 krytů, v devadesátých letech byl systém civilní obrany zastaven. Kryty jsou dnes obvykle bez využití, nebo slouží jako sklady. „Tento kryt byl vybudován pro pracovníky Městského národního výboru Jihlava. Má několik místností, ve kterých jsou nyní vystaveny dobové předměty. V jedné místnosti zní autentický záznam rádiového hlášení, které 20. srpna 1968 oznámilo překročení státních hranic vojsk Varšavské smlouvy,“ vysvětlil správce jihlavského podzemí Jan Šustr.

Otevření pro veřejnost radnice oznámí během května
Prohlídka zhruba dvousetmetrové trasy pro desítku dospělých nebo patnáctičlennou skupinu dětí zabere 30 až 50 minut podle zájmu návštěvníků. Průvodce povypráví o historii i účelu využití jihlavského sklepení a krytů civilní obrany. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu dobových exponátů a na informačních tabulích zjistit více o historii civilní obrany v Jihlavě.
„Projde se kolem sklepních kójí do podzemních chodeb, jejichž celková délka se pohybuje okolo 3,5 kilometru, návštěvníci však jdou jen stometrovou trasou do krytu civilní obrany. Mimo jiné uvidí i technologie pro práci v podzemí. Nebo nešetrné zásahy do podzemí, kdy sice byla zajištěna větší stabilita chodeb vybetonováním, ale byl nenávratně poškozen původní vzhled středověkého podzemí a narušen křehký systém odvodňování podzemních prostor,“ popsal Jan Šustr.
Termín otevření trasy a výši vstupného radnice oznámí během května. Vstupenky na prohlídku bude možné zakoupit u vstupu do jihlavského podzemí (u městské knihovny). Zde se návštěvníků ujme průvodce, se skupinou přejde ke vstupu do expozice, která je na Masarykově náměstí v domě č. 6.

  • Facebook
  • Twitter