Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava nechala opravit rybník Lužný, tisíce lidí ochrání před povodněmi

/
/
/
435 ZobrazeníRybník Lužný je součástí vodárenské soustavy Pístovské rybníky, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí vodu tisíciletou. Jeho oprava je u konce. Vyšla na více než 18 milionů korun a většinu nákladů pokryla státní protipovodňová dotace.

Rybník Lužný má díky rekonstrukci upravenou a zatěsněnou návodní stranu hráze, nové výpustné zařízení i kapacitnější bezpečností přeliv. „V případě povodní je tak schopen udržet stoletou a zpomalit tisíciletou vodu,“ upozornil první náměstek primátora Radek Popelka.

Podle něj byla rekonstrukce nezbytná. Pod hrází vznikaly průsaky a zamokření bylo patrné i po celé hrázi až k její koruně. Vzhledem k tomu, že rybník Lužný je pro Jihlavu strategický, muselo to město řešit. „Vzhledem k silně podmáčenému podhrází se nám při opravě potvrdilo to, co jsme předpokládali. Hráz byla vybudována na již podmáčeném území. Podzemní prameny, které se při rekonstrukci odkryly, jsme svedli do výustí a dále do toku,“ vysvětlil Radek Popelka.

Soustava vodárenských rybníků slouží Jihlavě už přes 120 let, foto: archiv Muzea Vysočiny Jihlava

Díky správnému hospodaření a udržování dobré kvality vody je rybník Lužný navíc vhodným místem pro výskyt vzácných druhů. „Ještě před opravou se tam uskutečnil biologický průzkum, který ukázal zejména výskyt kriticky ohroženého rdestu trávolistého a velevruba malířského. To nás utvrzuje v tom, že se o rybníky staráme správně,“ myslí si náměstek Radek Popelka.

Jihlavská vodárenská soustava v minulosti, foto: archiv Muzea Vysočiny Jihlava
  • Facebook
  • Twitter