Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava má nová pravidla pro svatby

/
/
/
715 ZobrazeníRadní Jihlavy stanovili den a místa bezplatných obřadů a schválili platby za mimořádné obřady. Nově stanovený poplatek by měl částečně kompenzovat náklady na zajištění obřadu např. mimo radnici nebo v nestandardních dnech a časech.

Usnesením Rady města Jihlavy jsou pro slavnostní obřady uzavírání manželství a vstupu do registrovaného partnerství stanoveny v budově jihlavského magistrátu obřadní síně na adrese Masarykovo náměstí 97/1. Jako den pro obřady je stanoven pátek v časovém rozmezí od 11.00 do 13.00.

Za obřady mimo tento den a časy nebo za obřady na jiných místech bude matrika vybírat provozní platby. V souvislosti s konáním obřadů v nestandardních časech a na neobvyklých místech totiž vznikají magistrátu mimořádné náklady. Provozní platba bude vybírána vedle stanoveného správního poplatku vyměřovaného zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích následovně:

  • 0 Kč při obřadech konaných na stanoveném místě a v době stanovené Radou města Jihlavy (tj. pátek v době od 11.00 do 13.00)
  • 1 000 Kč při obřadech konaných v obřadních síních (malá obřadní síň, velká obřadní síň, gotický sál) v budově Magistrátu města Jihlavy mimo stanovenou dobu Rady města Jihlavy (tj. v úředních hodinách Magistrátu města Jihlavy a předem určenou sobotu v době od 9.00 do 14.00)
  • 2 000 Kč při obřadech konaných na území matričního obvodu Jihlavy (tj. mimo stanovené obřadní síně). Platí pro obřady uvedené v rezervačním systému svateb, které se konají v pátek v 14.00, v sobotu v 12.00, 13.00 a 14.00.
  • 10 000 Kč při obřadech konaných mimo stanovenou dobu Rady města Jihlavy dle nestandardních požadavků snoubenců. Zahrnuje obřady, které se budou konat v obřadních síních v budově Magistrátu města Jihlavy i obřady na jiném vhodném místě. Provozní platba platí pro obřady konané nad rámec online rezervačního systému svateb např. v neděli nebo během státních svátků.
  • Facebook
  • Twitter