Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Je jihlavský Vrakbar opravdu bar? Ne! Je to sociální služba

/
/
/
428 ZobrazeníVrakbar začal fungovat v Jihlavě v roce 1997 jako klub, od roku 2006, kdy vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, je sociální službou, jejíž název je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM). Význam těchto služeb je především v preventivní a poradenské činnosti.

Pracují zde sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, jejichž cílem je pomáhat mladým lidem s různými obtížemi a fungováním v jejich přirozeném prostředí. Význam slova nízkoprahový spočívá v tom, že mladý člověk, který přichází nepotřebuje nic – peníze, jméno, adresu, datum narození apod., je mu umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytované služby.

V NZDM Vrakbar Jihlava pracují s mladými lidmi od 14 do 26 let, kteří se potýkají se situací, se kterou si nedokážou sami poradit. Může se to týkat různých oblastí – rodina, škola, vrstevníci, finance, škola, práce apod. Služba je poskytována v ambulantní formě, mladí lidé chodí do prostor, které se nacházejí v budově Střední školy stavební Jihlava. Kromě toho vyráží pracovníci Vrakbaru dvakrát týdně v odpoledních hodinách do terénu.

Klientům Vrakbaru se snaží nabídnout prostor, kde se cítí bezpečně a mohou zde řešit své potíže, se kterými přichází, či se kterými se během dospívání a mládí setkávají. V prostorách Vrakbaru se nachází i různé volnočasové aktivity (stolní fotbálek, xBox, ping-pong, deskové hry apod.), které slouží k odreagování, odpočinku, neboť mladí lidé, kteří sem chodí, často takové místo ve svém prostředí nemají.

Dalším důvodem, proč tu volnočasové aktivity jsou, je navození atmosféry k rozhovoru, přirozenému seznámení s pracovníky a v neposlední řadě i pro trávení času a komunikaci s vrstevníky. Společně se snaží pracovníci služby o podporu a realizaci vlastních nápadů a aktivit návštěvníků, např. různé turnaje, soutěže, vystoupení apod. Nabízejí i využití ve speciální hudební místnosti, která je uzpůsobena ke zkoušení vlastní tvorby a v případě, že mají klienti nazkoušeno, tak je možné jejích tvorbu nahrát a upravit, aby odpovídala jejich představám.

Text: Šárka Štočková

  • Facebook
  • Twitter