Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jan Exnar v havlíčkobrodské galerii

/
/
/
616 ZobrazeníGalerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravila na srpen a září výstavu výtvarníka Jana Exnara nazvanou Ateliér EX 2022, jejíž vernisáž se uskuteční v pátek 5. srpna od 17.00. Výstava potrvá do 2. října.

Sklářský výtvarník a havlíčkobrodský rodák Jan Exnar představí ve výstavních sálech havlíčkobrodské galerie výběr ze své tvorby posledního desetiletí, pro kterou je charakteristická živá a optimistická barevnost. „Návštěvníci zde najdou vedle skleněných plastik i malířskou složku Exnarovy tvorby, jíž se paralelně věnuje poučen svým učitelem prof. Stanislavem Libeňským, který své žáky vedl k tomu, že malba je organickou součástí procesu vzniku tavené plastiky,“ popisuje Hana Nováková, kurátorka výstavy.

Podle jejích slov tu návštěvníci najdou obrazy, ve kterých autor hledá co nejlapidárnější ztvárnění své vize. „Výslednou podobu následně realizuje ve skle. Právě krajní tvarová jednoduchost a smysl pro klidnou harmonii, ale současně i skryté napětí jsou společnými rysy jeho děl. Obrazy a skleněné plastiky pak doplňují četné jednoduché skici, které stojí na počátku vzniku každého jeho díla a které jsou takovým autorovým přemýšlením na papíře, kde v mnoha variantách hledá možné způsoby řešení. Tematicky se Jan Exnar v tomto období zaměřil na figurální motivy, kde se nechal inspirovat Genesis, První knihou Mojžíšovou, ale také jako dříve hledal inspiraci v přírodě. Figurální tvorba, které se nyní věnuje, má mnohá úskalí, protože autor si je vědom toho, že nesmí použít anatomii. Sklo je materiál průhledný a pro figurální zpracování velmi problematický. Autor se nesmí snažit zhotovit podobu člověka, ale zhmotnit sklovinu do jakýchsi figurálních vztahů, figurálních proporcí,“ uzavírá Hana Nováková.

  • Facebook
  • Twitter