Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hygienici při kontrolách zjistili neočkované táborníky i znečištěnou pitnou voduKrajští hygienici pokračují v kontrolách letních táborů. Jen za první srpnový týden jich provedli dvacet a zjistili pět závad. Ve čtyřech případech zjistili, že na táboře byly děti bez řádného očkování, vedoucí bez platného potvrzení lékaře o způsobilosti pracovat s dětmi a dále vzorky prokázaly mikrobiologické znečištění pitné vody, kterou tak zakázali využívat. Také se na táborech v jednotkách případů začalo objevovat onemocnění Covid-19. V minulém týdnu se jednalo o dva případy dětí a dva vedoucí.


„Doložení o tom, že bylo dítě řádně naočkováno dle platné vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, je přitom jednou z povinných podmínek, aby dítě mohlo být na dětský tábor přijato. Měli bychom si uvědomit, že se na táborech setkávají děti z celého kraje, případně celé republiky. Proto je důležité, aby děti očkovány byly. Tím se v dětském kolektivu snižuje riziko vzniku a šíření nákaz závažných a vysoce infekčních onemocnění jako jsou např. dávivý kašel, dětská obrna, příušnice, spalničky, záškrt či zarděnky. Současně tak chráníme děti, které být očkovány nemohou z důvodu kontraindikace. Očkování dostatečné většiny populace zabraňuje šíření nákazy vybraných nemocí a poskytuje tak ochranu i těm, kteří být očkováni nemohou zejména z vážných zdravotních důvodů. Čím vyšší je proočkovanost populace, tím lépe funguje kolektivní imunita. V opačném případě, kdy klesá procento naočkovaných osob, stoupá výrazně riziko opětovného rozšíření nákazy,“ vysvětluje Kamila Hodačová, ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHSV.

Táborníci navíc pobývají vesměs v přírodě, kde přicházejí do styku s hlínou. „V půdě běžně přebývají spory bakterií tetanu. Ty se mohou i drobnějším povrchovým zraněním, například po říznutí do prstu, dostat do dětského organismu a způsobit život ohrožující nervové onemocnění tetanus. Povinné očkování proti tetanu je přitom v tuto chvíli jediná účinná metoda, která před tímto závažným onemocněním chrání,“ doplňuje Hodačová. Také vedoucí tábora mají své zákonné povinnosti, mimo jiné mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi. Hygienici tentokrát zjistili pochybení v jednom táboře, kde někteří vedoucí měli uvedené potvrzení starší než povolené dva roky.

Testy prokázaly nízkou kvalitu pitné vody

Dále ve dvou táborových areálech bylo laboratorním rozborem vzorků pitné vody zjištěno mikrobiologické znečištění, a proto hygiena rozhodla o vydání zákazu užívání nejakostní pitné vody. Po dobu, než budou přijata účinná opatření a novým odběrem prokázána náprava, musí provozovatel zajistit náhradní zdroj pitné vody. Provozovatelé táborů s pochybeními dostali podle závažnosti přestupku sankci, a to buď příkazním blokem na místě, nebo se bude dále řešit v následném správním řízení.

Jednotky případů onemocnění Covid-19

Na táborech se v jednotkách případů začalo objevovat onemocnění Covid-19. V minulém týdnu se jednalo o dva případy dětí a dva vedoucí. Nemocní byli umístěni v táborové izolaci a následně odjeli domů s doporučením, aby kontaktovali svého ošetřujícího lékaře. Na táborech byla přijata protiepidemická opatření, prostory dezinfikovány, zavedena důsledná hygiena rukou všech účastníků. Všichni, kteří byli s nemocnými v úzkém kontaktu, sledují svůj zdravotní stav. Žádný z táborů nemusel být zrušen.

Hygienici provedli už 98 kontrol

Od začátku léta krajští hygienici důsledně kontrolují letní tábory. Plánují si posvítit minimálně na 30 % z celkem 279 nahlášených táborů pro 30 a více dětí. Prozatím uskutečnili 98 kontrol a zjistili 18 závad. Dále zkontrolovali sedm stravovacích provozů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a u dvou z nich objevili závadu.

Doporučení krajských hygieniků na co dávat v létě pozor:

  1. Kontrolovat pitný režim – děti často zapomínají doplňovat tekutiny. Při některých situacích je nutné příjem tekutin ještě zvýšit, jedná se například o fyzicky náročnou práci, sportovní aktivitu, pobyt v horkém prostředí apod. Nejvhodnější a nejpřirozenější tekutinou je čistá voda, která má nulovou energetickou hodnotu a tělu tak nedodává zbytečné kalorie. Dále mohou k naplnění pitného režimu sloužit neslazené čaje a v menším množství občas i zeleninové či ovocné šťávy, ideálně naředěné vodou.
  2. Omezit fyzickou aktivitu a pobyt na slunci v době největšího žáru mezi 11.00 a 15.00 hodinou, dbát na to, aby děti nosily pokrývky hlavy, sluneční brýle a používaly krém s ochranným faktorem.
  3. Věnovat pozornost koupacím plochám. S postupujícím létem začíná přibývat míst, kde je kvalita vody zhoršená, případně je ke koupání nevhodná. Může se tak stát, že v průběhu teplých dní se kvalita vody v blízkém rybníce, kam se táborníci až doposud běžně chodili koupat, natolik zhorší, že by vodní radovánky v něm mohly znamenat pro děti zdravotní riziko.
  • Facebook
  • Twitter