Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Humpolec podpoří nájemce městských nebytových prostor

/
/
/
982 ZobrazeníRada města Humpolce schválila úlevy pro živnostníky, kteří svou činnost provozují v nebytových prostorách v majetku města. Důvodem je současná situace s ní spojená vládní opatření proti šíření nemoci COVID-19, která se dotýkají řady profesí.

„Jsme si vědomi velice tíživé situace, v níž se mnozí živnostníci ocitli ze dne na den. Kvůli šíření nemoci, s nímž jsou spojena vládní nařízení, přišli o příjmy. Rozhodli jsme se podpořit také lékaře, lékárníky a další, kteří slouží v městských prostorách, protože i oni jsou v nelehkém postavení, i když z jiného úhlu pohledu. Jedná se o pomoc, kterou můžeme ze strany samosprávy poskytnout,“ uvedl starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Rada města rozhodla o úlevě pro lékaře, lékárníky a další nájemce, kteří působí v budovách dětského zdravotního střediska a polikliniky v Masarykově ulici. Město jim zatím od 1. března do 30. dubna 2020 odpustí nájem, za oba měsíce dohromady v maximální celkové výši dvacet tisíc korun. Tato částka je hranicí, o které může Rada města rozhodnout.

Stejná nabídka platí pro ostatní nájemce nebytových prostor v majetku města, tedy odpuštění nájmu zatím za dva měsíce v celkové maximální výši dvacet tisíc korun za dané dvouměsíční období. O prominutí platby musí individuálně požádat Radu města prostřednictvím písemné žádosti podané přes podatelnu Městského úřadu Humpolec nejpozději do 30. května 2020. Schválené úlevy se netýkají nájemců, kteří na úhradu nájemného získali příspěvek v rámci dotačních programů města Humpolce na rok 2020.

Starosta Humpolce ještě podotkl, že se situace může dále vyvíjet. „Nikdo v tuto chvíli neví, jak dlouho budou krizová opatření trvat. Proto jsme zatím bavili o úlevách na dva měsíce. V případě potřeby jsme připraveni jednat dál,“ uzavřel Karel Kratochvíl.

  • Facebook
  • Twitter