Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hned dvě ocenění pro Dům přírody Žďárských vrchů

/
/
/
739 ZobrazeníDům přírody Ždárských vrchů v obci Krátká u Sněžného obstál v konkurenci osmnácti staveb a rekonstrukcí v soutěži, kterou každoročně pořádá Spolek Stavba Vysočiny. V tomto týdnu totiž získal Cenu hejtmana Kraje Vysočina a Cenu veřejnosti, kdy lidé hlasovali pomocí SMS.

Investorem návštěvnického střediska Dům přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, provozovatelem Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupky, o. p. s.

„Obě ocenění mne opravdu potěšila. Rekonstrukce památkově chráněného objektu byla velká výzva, výsledek je myslím opravdu zdařilý. Ale možná ještě větší radost mám z Ceny veřejnosti. Dům přírody byl otevřen teprve před rokem, prošel si tedy nelehkým covidovým časem, je ale vidět, že návštěvníky zaujal a našli si k němu cestu. Přesně to je cílem našeho programu Dům přírody – aby se ochrana přírody neuzavírala sama do sebe, nezůstávala jen na papíře a za zdmi úřadů, ale aby posilovala vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Od otevření v červenci loňského roku se programů v Domu přírody zúčastnilo přes šest tisíc návštěvníků, ať už to byly skupiny cykloturistů, rodiny s dětmi či školní třídy a letní tábory. Turisté se nejvíce se zastavují u map, které ve čtyřech obrazech představují vývoj krajiny Žďárských vrchů od doby před příchodem člověka až do dneška. Už se těšíme, až zažijeme normální návštěvnickou sezónu,“ upřesnila vedoucí Domu přírody Marie Rajnošková.

„Udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka nás velmi překvapilo. Věříme, že přivede na Krátkou další návštěvníky,“ doplnil ředitel Chaloupek Jozef Zetěk.

Památkově chráněný statek a stodola v Krátké byly upraveny v tradičním duchu – střecha z modřínového šindele, vápenné omítky či dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí vznikla trvalá expozice na téma Proměny krajiny, podkroví je přizpůsobeno ke vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní části je vybudována venkovská zahrada s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů. Akce byla spolufiunancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dům přírody Žďárských vrchů návštěvníkům nabízí nejen expozici, ale také komponované programy s lektory, komentované prohlídky, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické přednášky a exkurze, výstavy, projekce a tvůrčí dílny – a to jak pro veřejnost, tak i pro školy.

Cílem programu Dům přírody, který Agentura ochrany přírody a krajiny postupně realizuje, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť moderních návštěvnických středisek. Dům přírody Žďárských vrchů je devátým návštěvnickým střediskem, které bylo v tomto programu otevřeno. Tato návštěvnická střediska nyní doplňuje devět menších informačních center.

  • Facebook
  • Twitter